Uitslag bewonersenquête bekend

9 juli 2018Categorie: VWH Hoogkerk

De uitslag van de bewonersenquête van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) over de wijktop drie voor 2018 is bekend. De afgelopen maand hebben de burgers van Hoogkerk, Gravenburg en de Buitenhof kunnen stemmen op vijf voorstellen voor de verbetering van de wijk. Er zijn meer dan vijfhonderd stemmen binnengekomen. De wijkraad is erg blij dat zoveel mensen hun stem hebben gegeven. De VWH gaat nu in overleg met gemeente en indieners verder bezig met het uitwerken van plannen en mogelijke uitvoering.

Telling
In totaal werden 550 stemmen uitgebracht, waarvan twee ongeldig. Bij de telling kreeg de eerste keuze 3 punten, de tweede 2 en de derde 1 punt. Voorkeursstemmen waren 3 punten waard. De uitslag ziet er dan als volgt uit:

Top vijf:

  1. Outdoor Sportpark (1033 punten)
  2. Asfaltering ijsbaan (831 punten)
  3. Nieuwe glijbaan zwembad (805 punten)
  4. Activiteiten SamEvents4U (282 punten)
  5. Maatschappelijke wolwinkel (162 punten)

Op basis van deze uitslag is een duidelijke top drie naar voren gekomen. De wijkraad gaat nu in overleg met de indieners en de gemeente over de bekostiging en plannen voor deze drie projecten. De omvang van het wijkbudget bestaat uit € 3,- per inwoner. Hoogkerk en omgeving heeft 12.260 inwoners (cijfers CBS 2017) en dus een wijkbudget van rond de € 36.000,-. Financiering vanuit het wijkbudget is niet altijd voldoende om een project volledig te ondersteunen. De gemeente kijkt in een quick scan naar de mogelijkheid van financiering vanuit andere bronnen, bijvoorbeeld uit het gebiedsgeld. Daarnaast wordt gekeken of de plannen uitvoerbaar zijn en niet in strijd met bestaande bestemmingsplannen.

Naast stemmen hebben we veel ideeën en opmerkingen mogen ontvangen. Deze ideeën worden besproken en opgepakt door de VWH, WIJ Hoogkerk en de gemeente. De VWH houdt u op de hoogte van ontwikkelingen in de uitvoering van de projecten in de wijktop drie.

Reacties