UITNODIGING Toekomstig Landschap Matsloot-Westpoort

24 juni 2022Categorie: Activiteit Duurzaamheid Gemeente Verkeer

Voelt u zich betrokken bij het gebied Matsloot-Westpoort? Dan nodigen wij u van harte uit om met ons van gedachten te wisselen. Hiervoor organiseren wij inloopmomenten in Oostwold en Roderwolde. U krijgt meer informatie over ideeën die er zijn en we luisteren graag naar uw ideeën over de inrichting van het gebied. Samen met u kijken we over provinciale en gemeentegrenzen heen, op zoek naar de beste inrichting. In en rondom het gebied Matsloot-Westpoort speelt veel. Naast de huidige ontwikkelingen, zijn er wensen voor de toekomst. Er zijn plannen voor natuur, recreatie, duurzame energie en investeringen in waterberging. Veranderingen die kansen bieden, maar ook uitdagingen. Zonder visie dreigt visuele aantasting van het landschap, ofwel verrommeling.

We nodigen u uit om hierover mee te denken. Twee provincies (Groningen en Drenthe) en drie gemeenten (Groningen, Noordenveld en Westerkwartier) werken samen om dit te realiseren.

Wij zijn benieuwd naar uw inbreng
U kunt uw inbreng op verschillende manieren geven. U kunt naar een van de inloopmomenten komen en/of uw reactie mailen naar Janet Oldeman (J.Oldeman@provinciegroningen.nl). Meer informatie vindt u op de projectpagina www.provinciegroningen.nl/matsloot-westpoort

Inloopmomenten:

Donderdag 7 juli 16.30-20.30 uur, Oostwold: de Gaveborg, Boomgaard 1

Dinsdag 6 september 16.30-20.30 uur, Roderwolde: Dorpshuis, Hoofdstraat 21-A

Klik hier om de flyer te bekijken (PDF).

Reacties