Uitnodiging meet-up ‘De Krachtcentrale Hoogkerk’ woensdagavond 5 juli

29 juni 2017Categorie: Algemeen

Hierbij willen wij van ‘De Krachtcentrale Hoogkerk’ u uitnodigen voor de meet-up van ‘De Krachtcentrale Hoogkerk’ op woensdag 5 juli bij woonzorgcentrum Gabriel in de Cor Roeterszaal, Gabrielstraat 26, 9744 KC Hoogkerk, aanvang 20:00 uur.

De krachtcentrale Hoogkerk werd oorspronkelijk bedacht om voor een aantal ondernemers een werkplek te creëren. Gedurende het traject kwamen de initiatiefnemers tot de conclusie dat de inzet van ‘De Krachtcentrale Hoogkerk’ vooral gericht was op het versterken van sociale cohesie in de samenleving om daarmee lokale empowerment te verstevigen. Het wordt dan ook een plek waarin ondernemers hun werk kunnen uitoefenen, maar daarnaast een plek waarin ondernemerschap gestimuleerd wordt binnen de leefomgeving, waar duurzaamheid een plek heeft en waar ontmoeting plaatsvindt. De Krachtcentrale Hoogkerk, een speeltuin voor ondernemerschap. Een plek waar een micro-economie opbloeit, een plek voor de (lokale) ondernemers, een plek voor ondernemende burgers, een plek voor WIJ-Hoogkerk, studenten en een plek voor de woningcorporatie; dicht bij de huurder. Kruisbestuivingen, elkaar helpen, betrokkenheid door en voor de burger, een open-deur policy, een Burgeracademie. Zomaar een paar van de vele initiatieven die de Krachtcentrale een brugfunctie voor heel Hoogkerk maakt. Een brugfunctie naar alle verenigingen die Hoogkerk mooi maakt. Het concept gaat uit van een soort laboratorium waar geëxperimenteerd kan worden met verschillende vormen van ondernemerschap, kennisuitwisseling en gebruik maken van elkaars sterke kanten en wederzijdse ondersteuning, zoeken naar de grenzen van de participatiewet. Zeg maar een Living Lab, een speeltuin voor ondernemers waar iedereen dat kan doen waar hij of zij goed in is.

Het feit dat het niet een normaal bedrijvenpand moet worden, maar één met een maatschappelijk doel, komt voort uit het feit dat de ondernemers die aangesloten zijn, ook bewoners van Hoogkerk zijn.
Inmiddels zijn er oriënterende gesprekken geweest met de woningbouwcorporatie Wierden en Borgen.

Tijdens de meet-up wordt de huidige stand van zaken bekeken en welke vervolgstappen genomen gaan worden.
Meer informatie 
Kijk ook op de website: www.krachtcentralehoogkerk.nl
Contactpersoon: Feikje Kenter (info@dekrachtcentralehoogkerk.nl) of telefoonummer 06-42111670

 Met vriendelijke groet, Community de Krachtcentrale

 

Reacties