Uitnodiging Inspraakavond concept- locatieprofiel Suikerfabriekterrein 10 mei

26 april 2017Categorie: Algemeen

Voor een aantal locaties die zich lenen voor grote en middelgrote evenementen zijn de afgelopen jaren locatieprofielen vastgesteld. In een locatieprofiel wordt het karakter van een evenemententerrein, de voorzieningen en de spelregels beschreven, zodat er duidelijkheid ontstaat voor zowel omwonenden als organisatoren. Voor het Suikerfabriekterrein is nu ook een concept-locatieprofiel ontwikkeld, welke vanaf heden ter inzage ligt: Via onderstaande link kunt u het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein raadplegen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-57677.html

De inspraakavond is woensdag 10 mei van 19:30 – 21:30 uur, in het Zeefgebouw, de Wolkenfabriek op het Suikerfabriekterrein, Energieweg 10. Tijdens deze avond zal er een toelichting gegeven worden op het concept- locatieprofiel en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en uw zienswijze kenbaar te maken.

Reacties