Tweede editie burgerbegroting Sterk Hoogkerk trapt feestelijk af

3 april 2024Categorie: Sterk Hoogkerk

Op dinsdagavond 26 maart verzamelen 30 bewoners uit Hoogkerk, Leegkerk, Vierverlaten, Gravenburg en de Buitenhof zich bij Cosun Beet Company voor de aftrap van de tweede editie van Sterk Hoogkerk. Wat vinden zij belangrijk voor hun eigen dorp of wijk? Vanavond kiezen zij samen de vijf thema’s voor de burgerbegroting van 2024. Een feestelijke avond vol ontmoeting, overleg en gezelligheid.

Voor de burgerbegroting van Hoogkerk reserveert de gemeente Groningen jaarlijks 300.000 euro. Bewoners bepalen zelf waaraan ze deze euro’s willen besteden. In Hoogkerk gebruiken we de werkwijze die in 2014 in Antwerpen is uitgedacht. Anderhalf jaar geleden is vanuit Hoogkerk een delegatie op bezoek geweest in de Scheldestad om het proces nader te verkennen. Dat beviel zo goed dat besloten is het mee te nemen naar Groningen. Sterk Hoogkerk was geboren!

Thema’s kiezen
Sterk Hoogkerk kent vijf stappen, die uiteindelijk leiden naar de uitvoering van concrete ideeën. Deze avond staat in het teken van de eerste stap: het kiezen van de vijf thema’s waarbinnen het beschikbare geld verdeeld zal worden. Bewoners kunnen kiezen uit zeventien thema’s. In vogelvlucht zijn dit: Armoede, Veilig Hoogkerk, Groen Hoogkerk, Duurzaam Hoogkerk, Verkeer, Delen en (her)gebruiken, Samen sterker, Ontmoeting in de wijk, Kunst en cultuur, Sport en bewegen, Iedereen hoort erbij, Zelf beslissen over je omgeving, Kinderen en jongeren, Ondernemerschap en werkgelegenheid, Schoon Hoogkerk, Gezondheid en Uit in Hoogkerk. Voorafgaand aan de avond is er ook veelvuldig online gestemd en zijn er twee speciale bijeenkomsten georganiseerd voor de jeugd en bewoners met een lager inkomen. De stemmen van vanavond worden hieraan toegevoegd en dan valt de definitieve keuze.

Dertig deelnemers staan te popelen om hun stem uit te brengen. Een aantal van hen heeft vorig jaar online meegedaan en wil het nu in levende lijve meemaken. Anderen willen een afgevallen idee uit de vorige jaargang nog eens inbrengen. Wijkwethouder Eelco Eikenaar wijst op het bijzondere karakter van Sterk Hoogkerk: ‘Het is een intensief proces, waarbij jullie met elkaar in gesprek gaan. Het mooie is dat jullie met z’n allen een diepgaand gesprek over de wijk voeren.’ Volgens de wethouder is die betrokkenheid een groot voordeel. ‘Hoogkerk loopt daarin echt voorop, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa!’ Raadslid Mirjam Gietema (D66) volgt projecten rond bewonersparticipatie op de voet en is daarom ook aanwezig in Hoogkerk. ‘De mensen die naar Antwerpen zijn geweest hebben iets bijzonders gecreëerd en vertrouwen gewonnen. Daarom is het geen pilot, maar een editie,’ zegt ze enthousiast.

Dansen en discussiëren
In de kantine van Cosun Beet Company hebben de tafels en stoelen plaatsgemaakt voor een heuse dansvloer. De deelnemers zijn gewapend met een themakaart en bewegen swingend door elkaar heen. De themakaarten gaan van hand naar hand. Als de muziek stopt, ontstaan er spontaan duo’s die met elkaar in gesprek gaan over de thema’s op hun kaarten. Een soort speeddates eigenlijk! Als de muziek weer start, dansen de deelnemers en de themakaarten weer verder. En zo ontstaan er telkens nieuwe duo’s en nieuwe gesprekken.

Zo staan ook Fokko en Martin na het stopzetten van Europapa naast elkaar. Fokko zou binnen het thema ‘Ontmoeting in de wijk’ graag de dierenweide willen opknappen, Martin zou vanuit het thema ‘Kinderen en jongeren’ de multifunctionele ijsbaan verder willen ontwikkelen, bijvoorbeeld met een speelweide. De mannen discussiëren en overleggen enkele minuten, waarna de puntenverdeling volgt: drie punten voor het thema van Fokko’s kaart, vier voor die van Martin.

Na de derde ronde staan Els en Niels bij elkaar met de themakaarten over ‘Armoede’ en ‘Groen Hoogkerk’. Armoede is voor beiden een lastig thema, omdat ze er geen persoonlijke ervaring mee hebben en ook niemand kennen die ermee te maken heeft. Niels: ‘Ik zou zo gauw niet een idee kunnen verzinnen, maar ze kunnen natuurlijk wel komen.’ Els: ‘Iets met een voedselbank of het schenken van computers aan schoolgaande kinderen? Moeilijk, vooral als je het niet kunt oplossen.’ Toch vinden ze Armoede een belangrijk thema en geven ze het vijf punten, tegenover twee voor Groen Hoogkerk.

In de slotronde praten Angela, Cherissa en Agnes met elkaar over de thema’s ‘Kinderen en jongeren’, ‘Sport en bewegen’ en ‘Zelf beslissen over je omgeving’. De verdeling is achtereenvolgens 3, 0 en 7 punten. Met een totaal van 26 punten lijkt het thema Zelf beslissen over je omgeving een goede kanshebber. Maar of het voldoende is?

Uitslag
Uiteindelijk niet. Na telling van zowel de online-stemmen als het totaal op de stemkaarten komt de volgende uitslag uit de bus:

1. Sport en bewegen
2. Verkeer
3. Kinderen en jongeren
4. Veilig Hoogkerk
5. Schoon Hoogkerk.

Voor twee dames uit de Buitenhof is de uitslag enigszins teleurstellend. ‘We weten niet zo goed waar onze ideeën nu onder vallen. We hadden ingezet op een koffietent waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, maar dat valt nu niet onder de thema’s.’ Voor Martin ligt dat uiteraard anders: ‘Ik ben zeer tevreden. Deze stap is genomen! Nu kunnen we het geld verdelen’. Martin heeft geluk. Zijn idee voor de multifunctionele ijsbaan valt zowel onder ‘Sport en bewegen’ als ‘Kinderen en jongeren’.

De volgende stap
Nu de vijf overkoepelende thema’s zijn gekozen, kunnen we het budget verdelen over de thema’s. Daarvoor zijn twee bijeenkomsten gepland: op zaterdagmiddag 13 april in kerkgebouw De Verbinding en op dinsdagavond 16 april in het Dorpshuis van Hoogkerk. Ook dan gaan bewoners met elkaar in gesprek en beslissen ze samen over de verdeling.

Zover is het nog niet, want onder het genot van hapjes en drankjes gaan de gesprekken aan tafel of op de dansvloer nog even door. Door de gastvrijheid en geweldige catering van Cosun Beet Company was het een geslaagd feestje.

Auteurs: Joël Meerveld en Jaap Krol
Foto’s: Alma Streefkerk en Benne de Jong

Reacties