Tijd voor de belastingaangifte: Het Groninger Forum helpt!

26 februari 2018Categorie: Gemeente

PERSBERICHT

De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waardoor extra middelen ingezet worden om in bibliotheken gratis toegang tot computers met internet en printfaciliteiten te bieden voor het online zakendoen met de overheid. Ook organiseren bibliotheken gratis cursussen over dit onderwerp en organiseren ze in samenwerking met maatschappelijke organisaties belastingspreekuren. Uiteraard ook in het Groninger Forum!

Belastingspreekuur
Vanaf 1 maart kan er weer belastingaangifte worden gedaan en voor wie dit lastig vindt, biedt het Groninger Forum hulp. Het Groninger Forum en WIJS Groningen (Wijk Inzet door Jongeren & Studenten) hebben een belastingspreekuur in het leven geroepen waar stadjers vrijblijvend ondersteuning kunnen krijgen bij het invullen van de belastingformulieren, het aanvragen of activeren van de DigiD, uitstel aanvragen of het aanvragen van betalingsregeling. De studenten zitten klaar tussen 18.00 uur en 20.00 uur in de Wolters Noordhoff en stadjers kunnen vrij binnenlopen. Het inloopspreekuur is gratis voor iedereen.

Groninger Forum Bibliotheek | locatie Oude Boteringestraat 18
Iedere donderdag vanaf 1 maart tot en met 31 mei | 18.00 – 20.00 uur | gratis
Meer informatie: www.groningerforum.nl/belastingen

Gratis cursus Digisterker
Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid is er de gratis cursus Digisterker. Na de cursus kunnen stadjers zelfstandig gebruik maken van de online dienstverlening van bijvoorbeeld gemeente Groningen, UWV en Belastingdienst. Het is steeds meer mogelijk om met onder andere de gemeente digitaal zaken af te handelen. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk stadjers digitaal vaardig worden. De gemeente Groningen ondersteunt daarom Digisterker en stelt gratis lesmateriaal beschikbaar. De cursus wordt gegeven in kleine groepen van acht personen en bestaat uit vier bijeenkomssten van twee uur. De cursus is gratis, maar men moet zich wel aan te melden via de website of in een Groninger Forum vestiging.

+ Groninger Forum Bibliotheek | locatie De Wijert | start cursus woensdag 7 maart
+ Groninger Forum Bibliotheek | locatie Hoogkerk | start cursus dinsdag 27 maart
+ Groninger Forum Bibliotheek | locatie Vinkhuizen | start cursus woensdag 9 mei
+ Groninger Forum Bibliotheek | locatie Selwerd | start cursus dinsdag 4 september
+ Groninger Forum Bibliotheek | locatie Lewenborg | start cursus woensdag 3 oktober
+ Groninger Forum Bibliotheek | locatie Beijum | start cursus dinsdag 6 november
Meer informatie: www.groningerforum.nl/e-overheid

Zelf belastingaangifte doen in het Groninger Forum
Voor wie zelf aangifte of een aanvraag wil doen en hiervoor thuis de mogelijkheden niet heeft zijn er in al onze Groninger Forum Bibliotheken computerwerkplekken gereserveerd om zelfstandig aan de slag te gaan met belastingzaken. Uiteraard zijn de computers en de verbinding goed beveiligd!

Groninger Forum
Het Groninger Forum is een spectaculair gebouw dat achter de Grote Markt verrijst. Het wordt een ontmoetingsplaats voor nieuwsgierige mensen, vol exposities, films, (literaire) evenementen, talkshows, horeca en het nieuwe Nederlands Stripmuseum. Op de bovenste verdieping komt een skylounge met restaurant, een dakterras met openluchtbioscoop en een fantastisch uitzicht over de stad. Tot de opening in 2019 zijn we actief op verschillende locaties: de bioscoop aan het Hereplein, de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat en in de wijken Selwerd, Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg, De Wijert en Hoogkerk.

GRONINGER FORUM
Bibliotheek: Oude Boteringestraat 18 | 9712 GH Groningen
Film + debat: Hereplein 73 | 9711 GD Groningen
www.groningerforum.nl | @groningerforum | facebook.com/groningerforum

Reacties