TenneT plaatst bij Vierverlaten eerste wintrackmasten van nieuwe 380 kV ‘stroomsnelweg’

17 oktober 2020Categorie: Algemeen Bedrijfsleven

De topstukken met stroomgeleiders werden vrijdag bij Vierverlaten gemonteerd. Het waren de laatste onderdelen van de eerste twee wintrackmasten van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Hoogkerk en Eemshaven.

De nieuwe ‘stroomsnelweg’, die in 2023 klaar moet zijn, telt in totaal 121 mastposities, waar twee zogeheten pylonen komen te staan. TenneT is ook op andere plekken begonnen met voorbereidende werkzaamheden en plaatsing van zo’n twintig funderingen. Alle locaties zijn in maart volgend jaar gereed.

Alleen al in de funderingen zit 2,5 keer zoveel staal als de 6600 ton die gebruikt is voor de bouw van Forum Groningen. In totaal wordt 38.000 kuub beton verwerkt. De masten worden in drie of vier delen aangeleverd. Dat betekent circa achthonderd ritten zwaar transport.

75 meter hoog

De meeste masten zijn 56 meter hoog, de andere variëren in hoogte tussen de 53 en 75 meter. Die laatste staan bij de kruising van waterwegen, zodat schepen er met gemak onderdoor kunnen.

TenneT gebruikt twee soorten pylonen. De zogeheten hoekmasten, zoals de twee die als eerste zijn geplaatst, hebben per stuk een diameter bij de voet van ruim 3,5 meter en in de top van 1,4 meter. De meeste andere – steunmasten – zijn op de voet 2,4 meter in doorsnee en in de top 0,7 meter.

Samen 125 kilometer lang

Nog meer cijfers: alle masten achter elkaar geeft een lengte van 125 kilometer. Het fundament van elke pylon staat op 23 palen, die gaan ruim 20 meter de grond in. De zwaarste mastpylon weegt 174 ton, exclusief fundering en geleiders.

De 40 kilometer lange route van de 380 kV stroomlijn volgt grotendeels het tracé van de huidige 220 kV-verbinding uit de jaren 70. Op een aantal plaatsen wordt afgeweken, zodat de verbinding verder van de bebouwing komt te staan.

Stroomsnelweg

Het vervangen van de verouderde hoogspanningslijn is nodig vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit. De Eemshaven is met centrales, zonne- en windmolenparken en kabels die vanaf zee en uit Scandinavië ons land binnenkomen een steeds belangrijker energieknooppunt.

De ‘stroomsnelweg’ is niet onomstreden. Gebiedsorganisaties en burgers hebben tot aan de Raad van State tegen de aanleg geprotesteerd. Zij ageren tegen de verwoestende gevolgen voor landschap, cultuur en omgeving. Het tracé loopt onder meer door kwetsbaar weidevogelgebied en vlak langs wierdedorpjes. De ruim 20 miljoen euro compensatie van rijk en provincie wordt als zwaar onvoldoende gezien.

Grootste meterkast van Nederland

Het hoogspanningsstation in Vierverlaten wordt, naast die in Oudeschip, fors uitgebreid en verdubbelt in omvang. Als de ombouw klaar is, staat bij Hoogkerk ‘de grootste meterkast van Nederland’. De verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten, Noord-West 380 kV genaamd, is onderdeel van een landelijk circuit.

In de drie jaar van aanleg wordt op verschillende plekken tegelijk gewerkt. De civiele werkzaamheden komen voor rekening van twee aannemers. Bam Infra bouwt de masten 1 tot en met 52 ten westen van Bedum, en de combinatie Strukton/ Mobilis plaatst de masten 53 tot en met 121 ten oosten van Bedum.

Als de nieuwe hoogspanningsverbinding gereed is, worden de in totaal 163 vakwerkmasten van de 220 kV-lijn tussen Eemshaven en Vierverlaten en de 110 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Brillerij verwijderd.

Bron: Dagblad van het Noorden

Foto: hoogspanningsnet.com

Reacties