Taaltraject Samenleren van start: voor ouders, peuters en kleuters in Groningen

12 september 2018Categorie: Gemeente WIJ Hoogkerk

PERSBERICHT

Samen laaggeletterdheid in de stad Groningen tegengaan: voor dit doel zetten verschillende Groningse welzijnsinstellingen zich sinds gistermiddag gezamenlijk in. Zij doen dat met het project ‘Samenleren’: een cursus voor Groningse ouders van jonge kinderen om hun taalvaardigheid te vergroten. Het officiële startschot klonk op maandag 10 september om 15.00 uur bij Molendrift.

 Wethouder Van der Schaaf was ook aanwezig en zei het volgende: “De gemeente Groningen streeft naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en iedereen mee kan doen. Problemen met lezen en schrijven vormen voor veel mensen een belemmering om volop deel te nemen aan het dagelijkse leven. Daarom steunen we dit project van harte”.

www.samenleren050.nl

Tijdens de openingshandeling legden de samenwerkingspartners een levensgrote Samenleren-puzzel. Ook kregen de aanwezigen meer informatie over hoe Samenleren tot stand is gekomen en hoe ze zich hier de komende tijd voor kunnen inzetten. Zo kunnen ze helpen door campagnemateriaal te verspreiden en zo ouders te wijzen op Samenleren of door ouders te helpen bij het aanmelden. Aanmelden kan via het formulier op www.samenleren050.nl of door te bellen naar (050) 211 51 34.

Samenleren
Samenleren wil de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders in Groningen vergroten. Daarnaast moet het de communicatie over taal tussen ouder en kind over taal stimuleren. Dat is belangrijk, omdat helaas blijkt dat er in Nederland steeds meer mensen laaggeletterd zijn. Het stimuleren van taalinteractie tussen ouder en kind is van positieve invloed op de taalontwikkeling van kinderen. Samenleren wordt gesubsidieerd vanuit het landelijke project ‘Tel Mee Met Taal’. Het doel van Tel Mee Met Taal is om laaggeletterdheid in Nederland te bestrijden en te voorkomen.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.samenleren050.nl. Of volg ons op Facebook: www.facebook.com/samenleren050 of Twitter: www.twitter.com/samenleren050.

Reacties