Suiker Unie start met drogen aardappelen

26 mei 2020Categorie: SuikerUnie

Aanleiding
Ten gevolge van Corona verkeert de Nederlandse aardappelindustrie momenteel in zeer zwaar weer. Ruim 1 miljoen ton aardappelen ligt nog te wachten op een bestemming. Door de wereldwijde coronacrisis is de vraag naar frites en andere aardappelproducten enorm gedaald en staan de aardappelverwerkende fabrieken nagenoeg stil. Dit geldt ook voor Aviko die deel uitmaakt van Royal Cosuns, net als Suiker Unie. Om de aardappels niet te hoeven vernietigen, wat vanuit duurzaamheid zeer onwenselijk is, wordt naarstig gezocht naar alternatieve verwerkingsopties. Eén van de opties is het snijden en vervolgens drogen van aardappelen. Het drogen van het aardappelsnijdsel is nodig om het product langer te kunnen bewaren en toe te kunnen passen in bijvoorbeeld veevoer of petfood. Dit drogen kan gebeuren in de pulpdroger van Suiker unie Vierverlaten te Hoogkerk.

Wat is het plan?
Het betreft een eenmalige activiteit. Gedurende een periode van 1 juni  tot eind augustus 2020 zullen er met vrachtauto’s gewassen aardappelen bij de suikerfabriek worden aangevoerd. Deze aardappelen zullen zoveel mogelijk direct worden verwerkt. Na ontvangst zullen de aardappelen in mobiele snijmachines tot stukjes worden gesneden, zodat ze gedroogd kunnen worden. Het product wordt meteen afgevoerd.

Impact van de activiteit

Geur
Het drogen van de aardappelen leidt tot een geur die niet onopgemerkt zal blijven, aangezien die buiten de normale campagneperiode optreedt. Het karakter ervan zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van het drogen van perspulp en daarover zijn nooit geurklachten binnengekomen. Het drogen van aardappelen zelf gebeurt op andere locaties in Nederland en dat heeft nergens tot geurproblemen geleid.

Verkeersbewegingen
Voor de aan- en afvoer van grondstof en product zullen circa 55 verspreid vrachtbewegingen nodig zijn verspreid  over de dag, avond en nacht. Dat is circa twee vrachtwagens per uur. Het transport zal de route van de bietenwagens volgen.

Vergunning
Het drogen van aardappelen valt niet onder de WABO-vergunning van Vierverlaten. Suiker Unie heeft daarom contact opgenomen met haar vergunningverlener, provincie Groningen, en deze is bereid om medewerking te verlenen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. O. van der Gronden, plantmanager a.i. Suiker Unie Vierverlaten via otto.van.der.gronden@suikerunie.com.

Reacties