Stop sluiting beschermd wonen Hoogkerk

2 maart 2018Categorie: VWH Hoogkerk

PERSBERICHT

Hoogkerk is verbaasd en verontwaardigd te vernemen van de voorgenomen sluiting door Dignis/Lentis van beschermd wonen in Woonzorgcentrum Gabriël.

Dit druist in tegen alle inspanningen die tot stand zijn gekomen samen met bewoners van Hoogkerk, de Landelijke Overheid, de Gemeente Groningen en andere maatschappelijke instellingen.

Naast Wijkvernieuwing Zuid ontstond door Nieuw Lokaal Akkoord een wijkgerichte aanpak voor ouderen. Vanuit Zorgen voor Morgen werd een nieuw woonservicegebied gerealiseerd. Deze visie wordt met dit besluit overboord gegooid.

Wij begrijpen een besluit als deze dus niet. Bewoners van Hoogkerk zijn niet meegenomen in de overwegingen die leiden naar dit besluit. Wij vragen ons dan ook sterk af of alleen bedrijfseconomische afwegingen tot dit besluit hebben geleid. Wij vinden dat niet passen in deze tijd. Ook zijn wij erg verontrust dat achter dit besluit uiteindelijk een totale sluiting volgt van de voorzieningen van Woonzorgcentrum Gabriël. Wij zien een tegenstelling met de op de website van Dignis/Lentis verwoorde missie en visie.

Wij roepen dan ook allen die Hoogkerk als gemeenschap hoog in het vaandel hebben samen met ons een tegenstem te laten horen. Met name roepen wij ons gemeentebestuur op hier tegen stelling te nemen want dit ondergraaft alle bestuurlijke en ambtelijke inzet die voortvloeien uit Zorgen voor Morgen.

 Namens de inwoners van Hoogkerk,


Bewonerscommissie Woonzorgcentrum Gabriël
Huurdersvereniging Hoogkerk
Vereniging Wijkraad Hoogkerk
Woningstichting Wierden en Borgen

Teken ook online onze petitie: ouderenwoningenhoogkerk.petities.nl

Reacties