Stil asfalt A7 Hoogkerk weer terug op de agenda

9 december 2019Categorie: Gemeente Verkeer Verkeerscommissie

Raad vraagt ook snelheidsverlaging te overwegen

Door Rutger Noordam

De behandeling in de gemeenteraad van de brief over stil asfalt bij Buitenhof en Hoogkerk-Zuid heeft vooralsnog wel wat teweeggebracht. Stil asfalt is nu weer terug op de agenda, alle partijen en ook wethouder Broeksma schaarden zich achter het belang van de bewoners. Het rijk ligt alleen wel dwars. Snelheidsverlaging zou volgens de raad een andere mogelijkheid zijn om de geluidsoverlast van de snelweg tegen te gaan.

Stil Asfalt bij A7 Hoogkerk te duur?
De brief aan de raad beloofde weinig goeds wat betreft aanleg van stil asfalt op de A7 langs Groningen-West, van Vrijheidsplein naar viaduct Roderwolderdijk. Voor het laatste stuk, van viaduct Hoogkerk naar viaduct Roderwolderdijk, was het eigenlijk einde oefening, het zou te duur worden, 7 ton euro te duur. En voor de Buitenhof was het nog een jaar of vijf, zes wachten voordat daar stil asfalt zou worden aangelegd, als laatste daad binnen de uitvoering van het plan Ring Zuid. Eerdere aanleg was ook daar te duur, dat zou er dan nog bijkomen. Dat de Buitenhof sinds 2016 te maken heeft met een groot geluidsgat vanaf de snelweg, sinds de aanleg van de busafrit door de lage geluidsdijk aldaar, was niet erg in beeld. Maar wat was eigenlijk te duur? Bij nader inzien blijkt het rijk de gemeente niet minder dan een half miljoen euro te vragen voor de afkoop van het onderhoudsprogramma voor de snelweg bij Hoogkerk-Zuid, voor een periode van 100 jaar(!): stil asfalt gaat minder lang mee dan gewoon asfalt.

Wethouder en raad willen een oplossing
De wethouder was ongelukkig met de gang van zaken, en de raad deed daar nog een flink schepje bovenop. Er werd gewezen op de afspraak met rijk en provincie uit 2014 over stil asfalt voor Groningen-West, maar een aantal partijen, waaronder ten minste twee uit de coalitie, wezen ook op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, en zij sloten niet uit dat hier eigen geld van de gemeente voor nodig is. De wethouder zegde daarop toe komend voorjaar met een hopelijk sluitend voorstel te zullen komen. De provincie blijkt 100.000,- tot 150.000,- te hebben geboden, maar nu is het dus de beurt aan het rijk en dat toont zich tot op heden niet bepaald gewillig.

Snelheidsverlaging?
Als de financiën voor stil asfalt niet rondkomen, ziet de raad een andere oplossing voor de geluidsoverlast bij Groningen-West, namelijk snelheidsverlaging. Bij Hoogkerk-Zuid, waar door de landelijke snelheidsverlaging overdag vanaf maart 2020 100 km./p.u. gereden wordt, zou men dat ook ’s nachts kunnen aanhouden. Bij Buitenhof zou het snelheidsregime naar 80 km./p.u. kunnen gaan. Het rijk is overigens wel wegbeheerder en zij bepaalt dus ook de snelheid, niet de gemeente. Bovendien is het nog niet duidelijk hoeveel de geluidsoverlast daadwerkelijk zal verminderen door snelheidsverlaging. Komend voorjaar weten we meer, in elk geval staat de geluidsoverlast van de A7 bij Hoogkerk-Zuid, Piccardthof en Buitenhof, weer op de agenda! Eventuele reacties naar: info@vwhoogkerk.nl 

 

Reacties