Sterk Hoogkerk: wijk- en buurtgenoten verdelen samen geld over vijf thema’s

24 mei 2023Categorie: Bewonersinitiatief Gemeente VWH Hoogkerk

Op dinsdag 16 mei werd weer een belangrijke stap gezet in de burgerbegroting Sterk Hoogkerk. In het dorpshuis van Hoogkerk gingen wijk- en buurtgenoten met elkaar in gesprek. Samen verdeelden ze het totale budget van 300 duizend euro over de vijf thema’s die ze een maand eerder kozen: Verkeer, Sport en bewegen, Groen Hoogkerk, Veilig Hoogkerk en Kinderen en jongeren.

 Terwijl de deelnemers binnendruppelen, werpen ze vast een blik op de tafels die opgesteld staan. Hier zal straks het gesprek gevoerd worden dat vanavond zo belangrijk is. 

‘Vanavond gaat het eindelijk gebeuren’, zegt een vrouw. Ze is postbezorger en hoopt dat heel Hoogkerk een 30-kilometerzone wordt. Haar thema voor vanavond is dan ook duidelijk: Verkeer. Anderen komen juist om zich hard te maken voor meer groen in Hoogkerk of voor het thema Sport en bewegen. Sommigen hebben zich goed voorbereid en komen met het doel anderen te overtuigen van een plan of idee. Het is spannend wat dat tijdens de gesprekken oplevert.

Tijdens deze bijeenkomst wordt het totale budget van 300 duizend euro, dat de gemeente Groningen beschikbaar stelt voor de burgerbegroting, verdeeld over de vijf thema’s die vorige maand gekozen werden. Het verdelen gebeurt in onderling overleg: een cruciaal onderdeel van Sterk Hoogkerk is dat wijk- en buurtgenoten met elkaar in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden in hun omgeving.

Zin om mee te denken

 Peter Wijnsma van de gemeente Groningen vertelt hoeveel het uitvoeren van bepaalde dingen kost, zodat de deelnemers daar rekening mee kunnen houden tijdens het verdelen van het budget. Mensen reageren soms verbaasd als ze die kosten horen. Voor het planten van een boom moet je bijvoorbeeld al op 10.000 euro rekenen. Een zebrapad kost 5000 euro en een lantaarnpaal 1200 euro. Grotere projecten als het opnieuw inrichten van een kruispunt of het neerzetten van een voetbalkooi gaan richting de 50.000 of 100.000 euro. Goed om te weten. 

Een flink aantal deelnemers was er ook vorige maand bij, toen de vijf thema’s gekozen werden. Anderen zijn voor het eerst. ‘Het lijkt me heel leuk om met andere bewoners na te denken over de thema’s’, zegt een vrouw die bij die laatste groep hoort. ‘Ik ben benieuwd wat er leeft en wat anderen belangrijk vinden.’

‘Ik ben benieuwd wat er leeft en wat anderen belangrijk vinden’ 

Aan elke tafel zitten zes mensen, die elk tien ronde fiches in een bepaalde kleur krijgen. Een fiche is 5000 euro waard. Iedere tafel verdeelt zo het totale bedrag van 300 duizend euro. Op tafel liggen vijf kaarten met daarop de thema’s. De deelnemers mogen hun fiches neerleggen op de themakaarten die zij belangrijk vinden. Maar: een kaart doet pas mee op het moment dat minstens vier personen er hun kleur op hebben gelegd. En de hele uitslag van de tafel is alleen geldig als de zes personen het met elkaar eens zijn over de verdeling over de vijf kaarten.

Sommige mensen delen aan tafel de zorgen die ze hebben, als het gaat om de thema’s die ze belangrijk vinden in hun omgeving. De veiligheid op straat, bijvoorbeeld, of het gebrek aan goede sportfaciliteiten. Anderen zijn juist vol energie over mogelijke oplossingen. Zo ontstaat vanzelf het gesprek. De sfeer is gemoedelijk en mensen luisteren naar elkaar. 

Aan één van de tafels overtuigt een man anderen om een paar fiches naar het thema Groen Hoogkerk te schuiven, terwijl ze die eigenlijk ergens anders wilden inzetten. Aan een andere tafel gaat het juist andersom: iemand legt een paar fiches op een kaart, maar wordt door zijn tafelgenoten overgehaald om die daar weg te halen. Je merkt hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan en samen tot overeenstemming te komen.

Stugge Hoogkerkers

De bijeenkomst van vanavond werd vooraf gegaan door twee aparte bijeenkomsten. In samenwerking met WIJ, Kledingbank Hoogkerk en wijkrestaurant Gabriël werd maandag 8 mei specifiek een groep inwoners uitgenodigd die uit zichzelf minder snel aan dit soort dingen meedoet. Gerard, die de Kledingbank runt, was een van de organisatoren van de bijeenkomst. ‘Ik zag overal blije gezichten, mensen waren enthousiast. Hoogkerkers zijn best stugge mensen, die moeten soms over de drempel getrokken worden. Maar nu hebben we ze toch mee kunnen laten doen.’ 

Een dag later waren kinderen uit groep 7 en 8 aan de beurt, leerlingen van de Anne Frankschool en OBS De Ploeg. Aan drie tafels gingen ze in gesprek over de vijf thema’s. Logischerwijs kreeg het thema Kinderen en jongeren van hen veel aandacht, maar het was Sport en bewegen dat op het meeste geld mocht rekenen. Net als bij de volwassenen lukte het ook sommige kinderen om anderen te overtuigen van het belang van bepaalde thema’s. ‘Dit voelt wel alsof je iets te zeggen hebt’, knikte een meisje met gloeiende wangen. ‘En je kunt echt zelf je woonplaats leuker maken.’

Snel verdeeld

Terug in het dorpshuis is aan een aantal tafels is het geld verdelen zo gebeurd: de mensen in deze groepen zijn het snel eens. De resterende tijd wordt gebruikt om verder te praten over wat er zoal gebeurt – of juist niet gebeurt – in Hoogkerk en omgeving. Zelfs als de pauze begint, gaat het gesprek aan sommige tafels door.

‘We zijn met heel veel verschillende mensen die allemaal een bepaalde mening over iets hebben. Daar kwam echt een goed en fijn gesprek uit’

Als alle gesprekken afgerond zijn en de fiches definitief een plek gekregen hebben, wordt de uitslag van de tafels van vanavond gecombineerd met de uitslagen van de tafels van de twee eerdere bijeenkomsten. Zo wordt de definitieve einduitslag bepaald. Dit zijn de bedragen die alle deelnemers samen aan elk thema toekenden:

Sport en bewegen: 94.615 euro
Kinderen en jongeren: 57.363 euro
Verkeer: 54.396 euro
Veilig Hoogkerk: 49.780 euro
Groen Hoogkerk: 43.846 euro

Veel meningen, maar wel een goed gesprek

Ik vond het leuk’, zegt een man die met een vrolijk gezicht richting de uitgang gaat. ‘Echt, serieus, heel leuk!’ Hij lacht. ‘We zijn met heel veel verschillende mensen die allemaal een bepaalde mening over iets hebben. Daar kwam een goed en fijn gesprek uit. We gingen zelfs nadenken over de wijken om ons heen, in plaats van alleen over onze eigen wijk.’ 

Als aan het eind van de avond gevraagd wordt wie in de volgende fase een idee gaat indienen, gaan veel handen de lucht in. Die fase begint op 22 mei. Via sterkhoogkerk.nl kan iedereen – ook mensen die niet in Hoogkerk wonen – ideeën indienen, behorend bij één van deze vijf thema’s. 

Wie wat hulp of advies kan gebruiken bij het online indienen van een idee, kan terecht bij een van de ideecafés die op verschillende plekken en momenten georganiseerd worden. Meer informatie daarover, en over de rest van het proces, is te vinden op sterkhoogkerk.nl.

Tekst: Chris Zwart
Foto’s: Peter de Kan

Reacties