Senioren tevreden over wonen in Hoogkerk

18 februari 2019Categorie: Gemeente WIJ Hoogkerk Zorg

HOOGKERK – 60-plussers zijn zeer tevreden over hun woonomstandigheden in Hoogkerk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Broez’n in de buurt’, waarvan de conclusies afgelopen donderdag werden gepresenteerd in woonzorgcentrum Gabriël. De geïnterviewde senioren zijn tevreden over veiligheid en de bereikbaarheid met het OV en de medische voorzieningen. Klachten zijn er over de bestrating, groenvoorziening, geluidsoverlast van de A7 of overlast van hangjongeren en het gebrekkig aantal brievenbussen en pinautomaten in Hoogkerk. Het onderzoek ‘Broez’n in de buurt’ werd uitgevoerd door vrijwilligers van de MJD in opdracht van de gemeente Groningen en WIJ Hoogkerk. In Hoogkerk werden 84 senioren geïnterviewd. Het onderzoek had drie doelen: inventariseren van de woonomstandigheden van de senioren, informeren over voorzieningen in de wijk en indien gewenst het activeren van bewoners om hulp te zoeken of maatschappelijk betrokken te zijn. Bij zorgvragen zorgde MJD voor een warme overdracht naar het WIJ-team. Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de senioren tevreden is over de eigen sociale kring. Mensen zijn actief als vrijwilligers, lid van een club of een kerk en hebben daarnaast weinig behoefte aan activiteiten. Men is bekend met WIJ Hoogkerk, maar de rol van het WIJ-team versus die van de gemeente was vaak onduidelijk. Via het onderzoek konden een aantal ouderen hulp krijgen bij een WMO-aanvraag. In totaal zijn er zestien melding doorgegeven aan het WIJ-team. De senioren leven over het algemeen gezond maar krijgen weinig beweging. Ondanks de tevredenheid maken ze zich zorgen over hun omstandigheden, hun gezondheid en de maatschappij.

Wijkmobiel
WIJ Hoogkerk heeft waar nodig de signalen opgepakt. Zij organiseren onder meer een wandelgroep en valpreventie voor ouderen. Daarnaast wordt gewerkt aan een ‘wijkmobiel’, een karretje waarmee bewoners voor een klein bedrag binnen de wijk vervoerd kunnen worden. WIJ geeft aan weinig aan de verdeling van pinautomaten en brievenbussen te kunnen doen; dat is landelijk geregeld. Verder houdt de wijkraad zich actief bezig met het bestrijden van geluidsoverlast van de A7. Klachten over de bestrating en groenvoorziening kunnen gemeld worden aan de gemeente via 14 050.

Het volledige rapport is hier na te lezen (PDF).

Foto: Jacquelien de Vries (WIJ Hoogkerk) bedankt de vrijwilligers van MJD. Foto: VWH.

Reacties