Resultaten verdiepende onderzoeken windenergie en enquête

2 november 2020Categorie: Algemeen

Het Windplatform nodigt omwonenden van de verkenning naar windenergie bij Westpoort en Roodehaan uit om op 12 november ’s avonds een digitale presentatie van de onderzoeken bij te wonen. Het Windplatform, een samenwerking tussen energiecoöperatie Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen, voert momenteel drie verdiepende onderzoeken uit. Deze gaan over ecologie, de voorwaarden en kansen voor omwonenden en de eventuele hoogtebeperking van de windmolens vanwege de nabijheid van luchthaven Eelde. De resultaten van deze onderzoeken gaan samen met de onderzoeken die vorig jaar gedaan zijn, naar de gemeenteraad.

Het gaat nog steeds om een onderzoek, er is geen vastgesteld plan dat er windmolens komen. Hierover neemt de gemeenteraad waarschijnlijk in maart 2021 een beslissing en daarna Provinciale Staten.

Enquête
Over de resultaten van de onderzoeken neemt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vanaf half november in beide gebieden een enquête af. De RUG doet dit nu voor de derde keer tijdens de verkenning. Het Windplatform nodigt inwoners daarom van harte uit om de presentatie van de resultaten op 12 november bij te wonen. Zodat zij daarna goed antwoord op de vragen van de enquête kunnen geven. Opgeven kan via windplatformgroningen.nl en daar is de presentatie na 12 november ook terug te kijken.

Reacties