Raadsvoorstel College B&W voor Uitbreiding P+R Hoogkerk

4 april 2016Categorie: Algemeen Gemeente

Het College wil de P+R Hoogkerk uitbreiden met 435 parkeerplaatsen. Direct aangrenzend legt het hotel van der Valk nog ca. 240 plaatsen aan. De beschikbare capaciteit, 600 parkeerplekken, is onvoldoende voor de (nabije) toekomst. De bezetting van het huidige terrein neemt gestaag toe, waardoor er bij aanvang van de Aanpak Ring Zuid nauwelijks nog restruimte is.
In mei 2016 is de HOV-as West – de rechtstreekse verbinding tussen naar het Hoofdstation- gereed. Die ontwikkeling zorgt ook voor meer druk op de P+R. Bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg wordt een nieuwe bustoe- en afrit Hoogkerk aangelegd met een directe verbinding met de P+R. Dan ontstaat een aantrekkelijk alternatief voor bestemmingsverkeer van de zone rondom de Zuidelijke Ringweg. Autoverkeer naar grote autobestemmingen als Martiniziekenhuis, DUO en Belastingdienst kan worden afgevangen. Reizigers kunnen dan met de bus verder.
De ontsluiting van de 2e fase is gepland via een (nog dit jaar) aan te leggen gebiedsontsluitingsweg (Borgsingel) tussen de Peizerweg en Ter Borch.
Als de uitbreiding in 2018, voor de start van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, klaar is komt er ook een directe busverbinding tussen Hoogkerk en Station Europapark om dat deel van de Ringweg te ontlasten.
Wanneer de raad akkoord is begint de uitvoering van het project. Omdat de grondsoort “slap” is wordt eerst zand op overhoogte aangelegd. Het zand moet eerst zetten, ca 6 maanden. De daadwerkelijke aanleg vindt dan plaats van maart 2017 t/m 1 augustus 2017.
Klik hier voor de volledige tekst van het raadsvoorstel

 

Reacties