Presentatie wensbeeld centrum op 5 juli

14 juni 2022Categorie: Activiteit Bewonersinitiatief Duurzaamheid Gemeente VWH Hoogkerk

Nieuwsflits VWH juni 2022
In dit bericht vindt u een aantal onderwerpen die de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) behandelt. Onder meer de wijktop-3, een nieuwe presentatie van het wensbeeld voor het centrum van Hoogkerk en groenplannen rond de Ruskenveense plas.

Presentatie wensbeeld centrum 5 juli
Zet het in uw agenda: dinsdag 5 juli is een tweede presentatie van het wensbeeld voor het centrum van Hoogkerk, om 19:30 uur in de grote zaal van Dorpshuis Hoogkerk (Zuiderweg 70). We willen graag van zoveel mogelijk mensen input krijgen, zodat het wensbeeld breed gedragen wordt in Hoogkerk. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en drankje.

U kunt het wensbeeld hier alvast bekijken.

Voortgang wijktop 3 20-2021
We zijn volop bezig met de uitvoering van de winnende projecten van de wijktop 3 2020-2021. Voor het voetpad langs de Zijlvesterweg onderzoeken we in overleg met de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor een wandelpad. Zoals het nu lijkt wordt er waarschijnlijk een pad aangelegd tussen de Noodweg en het bankje halverwege de Zijlvesterweg. In een later stadium kan het pad dan aangesloten worden op de – op de lange termijn geplande – onderdoorgang van de Frieschestraatweg. We willen op korte termijn een snelkookpansessie organiseren met bewoners, ambtenaren en experts.

Op de Zuiderweg zijn eind maart een aantal weken telslangen geweest ter hoogte van de Gabriëlflat en de oversteek Vensterschool. Uit de resultaten bleek dat er gemiddeld behoorlijk hard gereden werd. We gaan met de gemeente in gesprek over mogelijke aanpassingen van de weg.

Een enthousiaste groep bewoners uit Gravenburg heeft een plan opgesteld voor een outdoor gym in hun wijk, zoals bij de Ruskenveense plas. Er is een basis gelegd en via subsidies en sponsoring kijken ze of een outdoor gym mogelijk is.

Wijktop 3 2022
Het komende half jaar zal in het teken staan van de wijktop-3 van dit jaar. Heb jij een leuk voorstel voor jouw straat, wijk of buurt en wil je dit samen met je buren oppakken? Laat het ons weten via info@vwhoogkerk.nl.

Groenoverleg Ruskenveense plas
Onlangs is er met de gemeente, VWH en kinderwijkraad een overleg geweest over groenplannen rondom de Ruskenveense plas. De gemeente wil meer bomen plaatsen bij de plas en gaat in overleg met buurtbewoners. Ook is er gesproken over een speeltoestel bij de plas. De kinderen van de kinderwijkraad willen graag meer bomen en struiken bij Bangeweer.

Proces wijkdemocratie
De gemeente Groningen wil in verschillende wijken experimenten aangaan om bewonersorganisaties meer invloed te geven op het beleid van de gemeente. Hoogkerk is één van die wijken. Het is een spannend en leerzaam traject voor ons, maar ook voor de gemeente. Er zijn nu een aantal bijeenkomsten geweest waardoor we een beeld krijgen hoe wijkdemocratie er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien. We willen in de toekomst natuurlijk zoveel mogelijk bewoners erbij betrekken en inspraak geven in de besteding van gemeentegelden in Hoogkerk, Gravenburg en Buitenhof.

Wilt u reageren op één van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl of telefonisch via 06-13211151.

Afbeelding: impressie langs de Zuiderweg met meer groen, zithoekjes en een fietsstrook.

Reacties