Opnieuw uitstel geluidsmaatregelen A7 Hoogkerk

27 september 2019Categorie: Verkeer Verkeerscommissie VWH Hoogkerk

Door Rutger Noordam

Uit antwoord op raadsvragen van SP, PvdD en D’66 blijkt dat er voorlopig geen maatregelen worden genomen tegen de geluidsoverlast van de A7 rond Hoogkerk.

Er ligt een lange historie. Na zo’n 35 jaar (!) aandacht vragen voor de situatie vanuit Hoogkerk-Zuid en 15 jaar actievoeren vanuit De Buitenhof werd er in 2013/2014 een belangrijk besluit genomen. In 2013 en 2014 nam de Groninger gemeenteraad moties aan, bij vaststelling van het Tracébesluit Ring Zuid, waarbij geregeld werd dat er stil asfalt aangelegd zou worden tussen Vrijheidsplein en viaduct Roderwolderdijk. Dus langs Piccardthof, Buitenhof en het ‘geluidsgat’ bij Hoogkerk-Zuid. Dit gaat volgens de berekeningen 4 à 5 decibel schelen in de nieuwe situatie en dat is heel aanzienlijk en erg welkom na de enorme vergroting van de verkeersintensiteit daar door de jaren. De aanleg van stil asfalt tussen Vrijheidsplein en viaduct Hoogkerk zou volgens de planning van aannemerscombinatie Herepoort plaatsvinden tussen zomer 2017 en zomer 2018. Toen het zover was werd deze planning verlaten en niet lang daarna kampte de aannemer zelfs met zulke forse problemen dat het hele werk werd stilgelegd. Daarop nam de raad in april 2018 unaniem een motie aan dat er rond Hoogkerk minimaal compenserende geluidsmaatregelen zouden moeten worden getroffen. Politiek en ambtelijk wil de gemeente Groningen dus wel, maar men heeft het rijk (wegbeheerder) en de provincie (geld?) er ook bij nodig en daar begint het steeds meer te knellen. Het rijk is erg beducht voor precedentwerking en de provincie komt ondanks eerdere toezeggingen niet erg over de brug. Afgelopen juni is in het hoogste gremium voor de aanpak van de Ring Zuid, de Stuurgroep van rijk, provincie en gemeente, wel besloten dat stil asfalt (dubbellaags ZOAB fijn) de beste oplossing is voor het ‘geluidsgat’ bij Hoogkerk-Zuid. Men kwam er verder toen niet uit en anderzijds hebben aannemerscombinatie/AanpakRingZuid ondertussen vastgesteld dat het huidige asfalt nog jaren mee kan (besparing!). Het is dus erg ongewis wanneer er daadwerkelijk en eindelijk geluidsmaatregelen worden getroffen. We moeten het nu doen met de mededeling dat er ‘ambtelijk contact’ over is. Wilt u meer weten of zich inzetten voor de verkeerscommissie VWH, mail met info@vwhoogkerk.nl

Rutger Noordam is bestuurslid VWH

Reacties