Noordelijk Belastingkantoor int vanaf 2018 alle lokale belastingen

16 december 2017Categorie: Gemeente

Uw aanslagen voor lokale belastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor. Tot nu toe kreeg u deze aanslagen van de gemeente en van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. U krijgt één keer post met maar één aanslag voor alle lokale belastingen: gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen bij elkaar. Hebt u voor de gemeentelijke belastingen een automatische incasso afgegeven, dan blijft u op deze manier betalen. Ook andere lopende zaken die u met de gemeente heeft, zoals een bezwaar, betalingsregeling of kwijtscheldingsaanvraag geven wij door aan het Noordelijk Belastingkantoor. Kijk ook op noordelijkbelastingkantoor.nl.

Reacties