Nieuwsflits VWH juli

12 juli 2022Categorie: Duurzaamheid Gemeente Verkeer VWH Hoogkerk

Naar aanleiding van onze vergaderingen vertellen wij u over de thema’s waar de wijkraad zich momenteel mee bezighoudt. Deze maand zijn bij de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Maaibeleid en onderhoud
Op onze vergadering van 4 juli hebben wij gesproken met Stadsbeheer over het maaibeleid in en rond Hoogkerk. De gemeente geeft toe dat zij steken heeft laten vallen, in de uitvoering van het beleid en de communicatie richting bewoners. Als gevolg van het ‘maai mei niet’ beleid zijn er veel klachten van bewoners geweest. De gemeente rondt in september een evaluatie af van het maaibeleid en wil zorgen voor een betere communicatie richting bewoners.

Slim melden
Wanneer u een klacht hebt over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over een scheve stoeptegel of een lantaarnpaal die niet werkt of over het groenonderhoud, kunt u dat gemakkelijk melden bij Slim melden. Dit kan via de website van de gemeente: groningen.slimmelden.nl Daar kunt u ook de kaart met bestaande meldingen bekijken. U krijgt dan een bevestiging en een dossiernummer van uw melding. Deze meldingen worden meestal snel opgepakt. Mocht u na een aantal weken geen resultaat zien, stuur dan een mail aan de gemeente onder vermelding van uw dossiernummer.

Tip: download de app op uw smartphone of tablet! Zoek binnen de Play Store of App Store naar ‘slim melden groningen’ en download de app. Via deze app kunt u gemakkelijk de meldingenkaart inzien en zelf een melding doen.

Opvang vluchtelingen Gravenburg
Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen heeft de gemeente plannen om een opvang voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren bij Gravenburg. Wij zien dat hierbij het proces niet goed gegaan is en bewoners en VWH niet tijdig op de hoogte gesteld zijn van de plannen. Bewoners werden geconfronteerd met vrij vergevorderde plannen zonder dat zij inspraak konden hebben of vragen konden stellen. We hebben daarom een brief naar de gemeente gestuurd, waarin we hen aansporen om op korte termijn in gesprek te gaan met de buurtbewoners. De bewoners zijn niet tegen de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar vooral bezorgd over wat er daarna met de containerwoningen gebeurt en hoe lang ze blijven staan.

Wensbeeld centrum
Op 5 juli is er een tweede presentatie geweest van het wensbeeld voor het centrum van Hoogkerk. Het was een mooie avond met bewoners van de Zuiderweg. De volgende stap is de verwerking van alle feedback die we binnen hebben gekregen. Ingenieursbureau Sweco gaat hiermee aan de slag om tot een definitief wensbeeld te komen. Let op: dit is een wensbeeld. Er zijn nog geen concrete plannen, laat staan budget. Met het wensbeeld in de hand willen we met de gemeente in gesprek over wat mogelijk is op korte en lange termijn voor het centrum van Hoogkerk.

Verlichting oversteekplaatsen Zuiderweg
Eind juni hebben wij een brief verstuurd aan de gemeente over de verlichting van de zebrapaden op de Zuiderweg, bij de Gabriëlflat en de Vensterschool. Uit verkeerstellingen bleek dat op deze plekken vaak te snel gereden werd. De oversteekplaatsen zijn niet goed verlicht, wat leidt tot gevaarlijke situaties. We doen een beroep op de gemeente om een deel van het wijkbudget 2020-2021 in te zetten voor een betere verlichting van de zebrapaden op de Zuiderweg.

Stem van Hoogkerk
Het komende half jaar zal in het teken staan van de wijktop-3 van dit jaar. We zijn druk bezig met het opzetten van een digitale omgeving via stemvan.groningen.nl voor het aandragen en stemmen op voorstellen voor Hoogkerk: Stem van Hoogkerk. U kunt alvast kijken op www.stemvan.groningen.nl  en een account aanmaken. Binnenkort vertellen wij hier meer over; houd de Westerkrant en hoogkerkonline.nl in de gaten!

Hebt u een leuk voorstel voor uw straat, wijk of buurt en wilt u dit samen met uw buren oppakken? Laat het ons weten via info@vwhoogkerk.nl.U hebt nog tot eind augustus om uw voorstel in te dienen voor de wijktop 3 2022.

Wijziging bustijden 2023
Het OV-bureau Groningen-Drenthe wil een aantal wijzigingen uitvoeren met betrekking tot Hoogkerk. Het betreft onder meer de lijnen 3 en 4 (minder bussen buiten de spits) en lijn 8 (minder bussen in de avonduren). De wijzigingen zijn hier in te zien: ovbureau.nl/actueel/ontwerp-hoofdlijnen-dienstregeling-2023/ Wij vernemen het graag als u hier bezwaar tegen heeft. Tot woensdag 24 augustus 2022 kunt u reageren bij het OV-bureau.

Fijne zomervakantie!
Wij wensen u een fijne zomervakantie toe! Wij blijven in de vakantie bereikbaar via de mail en via onderstaand mobiel nummer.

Wilt u reageren op één van deze onderwerpen, neem dan contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl of telefonisch via 06-13211151.

Vereniging Wijkraad Hoogkerk

Reacties