Nieuwsbrief de Held III november 2021

24 december 2021Categorie: Gemeente

Beste lezer,

Het is alweer een tijd geleden dat we informatie met u hebben gedeeld via de websites van de wijkraden en onze projectpagina. Wij willen u daarom graag vanuit het projectteam de Held III een update geven over de voortgang van het project de Held III.

De Held III
Naast de grote projecten Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad is het de bedoeling dat we ook in de Held III ons steentje gaan bijdragen aan de enorme behoefte aan woningen in Groningen. Zoals wellicht bij velen bekend zijn de gronden van de Held III deels in eigendom van de gemeente en deels in handen van een collectief van ontwikkelaars, t.w. de Groninger Projecten CV (GPCV). Dit betekent dat wij samen afspraken moeten maken over het ontwikkelen van dit gebied. Het maken van deze afspraken kost tijd.

Stedenbouwkundig plan en ambities
Het laten samenkomen van alle ambities van de gemeente Groningen (duurzaam, ecologisch verantwoord, veel aandacht voor openbare ruimte, groen, water, een brede differentiatie aan woningen, natuurinclusief, goede voorzieningen, enz.) in een goed stedenbouwkundig plan is een
hele uitdaging en vergt veel onderzoek. Toch willen wij zo mogelijk alle ambities meenemen om een kwalitatief goede stadswijk te creëren. Ook dit kost tijd. Wij doen dit samen met de GPCV. Voor de afronding van het ontwerp stedenbouwkundig plan moeten we daarom eerst de afspraken met de GPCV goed hebben vastgelegd.

Voortgang
We zijn op de goede weg om de afspraken met de GPCV in een nieuwe overeenkomst vast te leggen. Parallel daaraan kunnen we samen met hen en stedenbouwkundig bureau CULD het ontwerp stedenbouwkundig plan verder afronden. Wij verwachten dit in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen doen.

Uw mening
Het ontwerp stedenbouwkundig plan is nu nog niet zover om met u te delen. Daarover moet het plan nog iets verder zijn uitgewerkt. Zodra we dit hebben gedaan zullen wij dit delen met de wijkraden, de werkgroep en daarna met alle omwonenden. Wij gaan dan met u in gesprek en wij horen graag wat u van het plan vindt.

Type woningen
Via de projectpagina komen veel vragen binnen over het type woningen die we willen gaan bouwen. Daar kunnen we u helaas nog niets over meedelen. We moeten eerst het ontwerp stedenbouwkundig plan hebben afgerond om verder te kunnen gaan met een nieuw omgevingsplan (i.p.v. bestemmingsplan) en een beeldkwaliteitsplan. Daarna komt pas de concrete invulling van de woonvelden.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat in de nieuwe woonwijk De Held III een mix van woningtypen zullen worden gerealiseerd zoals sociale woningbouw, rij- 2 onder 1 kap en vrijstaande woningen. Daarnaast is er ook ruimte voor appartementen en op kleine schaal bijzondere woonvormen.

Planning
Na het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en nadat wij een nieuwe overeenkomst met de GPCV hebben gesloten zullen wij een nieuw omgevingsplan opstellen. Het ontwerp omgevingsplan zal dan t.z.t. ter inzage worden gelegd.

Vragen en opmerkingen
Wij hebben de afgelopen periode regelmatig contact gehad met de wijkraden om hun op de hoogte te houden over de stand van zaken.
De mogelijkheid om vragen en/of opmerkingen bij de wijkraden of via de projectpagina https://gemeente.groningen.nl/deheld-3  door te geven blijft uiteraard ook gewoon bestaan.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Projectteam de Held III

 

Afbeelding: Gemeente Groningen. Plangebied De Held III

Reacties