Mastenbouw nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten is klaar

26 juli 2022Categorie: Bedrijfsleven

PERSBERICHT

Op 28 juli plaatst TenneT nabij Aduard de laatste mastpaal voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Met de bouw van de verbinding is in het voorjaar 2020 begonnen, volgend jaar (rond de zomer 2023) neemt TenneT de ‘stroomsnelweg’ in bedrijf.

De nieuwe 380 kV-verbinding is 40 kilometer lang en bestaat uit 121 mastlocaties. Een mastlocatie bestaat weer uit 2 mastpalen waarin de geleiders van de verbinding hangen. Tussen Brillerij en het hoogspanningsstation Vierverlaten is de 380 kV-verbinding gecombineerd met de 110 kV-verbinding. Op dit traject is de 110 kV-verbinding afgelopen half jaar al afgebroken omdat ze deels op het tracé van de nieuwe verbinding stond. Door voorafgaand aan het afbreken van de oude masten deze stroomverbinding al in de nieuwe te hangen, bleef de stroomlevering van Winsum en omgeving gegarandeerd.

Het komende jaar gaat TenneT de 380 kV-verbinding verder afmaken, onder meer door de montage van de resterende geleiders in de masten, inclusief de vogelbeschermers in de bliksem- en retourstroomgeleiders. Dit zijn de bovenste en onderste draden van een hoogspanningsverbinding. Ook bouwt TenneT de hoogspanningsstations verder af en worden werkwegen en werkterreinen weggehaald. Zomer 2023 is de verbinding klaar. Hierna wordt de dan overbodige 220 kV-verbinding (120 masten) afgebroken, net als een een tijdelijke lijn in Eemshaven. Ook vindt cultuurhistorisch herstel van tijdelijk gebruikte agrarische grond plaats.

Tekst en foto: TenneT

Reacties