Landschapsplan voor Hoendiep-Vierverlaten

24 juni 2019Categorie: Algemeen

De omgeving van het Hoendiep en Vierverlaten heeft een uitgesproken industrieel karakter. Deze grauwe uitstraling van het gebied ten noordwesten van Hoogkerk is bewoners en de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) een doorn in het oog. Op de bewonersvergadering van 23 april heeft de VWH beloofd een commissie op te richten met het oog op een landschapsplan om het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten. Deze commissie heeft op 4 juni voor het eerst vergaderd. In dit artikel leest u over de aanleiding, ideeën voor het landschap en hoe u mee kunt doen.

Aanleg 380 kV-verbinding
Netbeheerder TenneT werkt aan een grootschalig project voor een 380 kV-hoogspanningslijn tussen het schakelstation bij Vierverlaten en de Eemshaven. Daarnaast wordt het schakelstation uitgebreid. Vanwege deze ingrijpende maatregelen heeft de provincie Groningen een compensatiebudget vastgesteld van bijna 15 miljoen euro. Dit geld is bedoeld voor compenserende maatregelen in de gemeentes langs het traject, waaronder Hoogkerk en de gemeente Groningen. Voor Hoogkerk is een bedrag van 350.000 euro beschikbaar voor landschapsaanpassingen, binnen een straal van 5 km rond het traject. De VWH ziet hierin een kans om aan de slag te gaan met een overkoepelend landschapsplan voor het schakelstation en de omgeving van Hoendiep-Vierverlaten.

Ideeën inbrengen
De gemeenten kunnen ideeën inbrengen voor de besteding van het compensatiebudget. Een commissie bestaande uit de provincie, TenneT en vertegenwoordigers van de gemeenten beoordeelt deze ideeën. Het kan gaan om landschapsaanpassingen – aanleg van groenstroken, waterwegen – of ‘punten’ in het landschap in een straal van 1,5 km van de hoogspanningslijn – structuren zoals restauratie van een oud gebouw, uitkijkstorens of dies meer zij. De volgende ideeën zijn genoemd door de commissie landschapsplan:

  • Aanleg van een bomenrij en een fietspad langs het Hoendiep tussen De Poffert en Vierverlaten. Dit verfraait de omgeving en bevordert de verkeersveiligheid.
  • Aanleg van een park en groenzone rondom het schakelstation, met wandelpaden.
  • Elementen uit het plan De Leegte Gekoesterd met inzet op recreatieve ontsluiting van het gebied.

De commissie landschapsplan zoekt verdere budgetten om de plannen een kans van slagen te geven. Daarnaast zoekt zij contact met bedrijven in de regio, zoals TenneT en de Suiker Unie. De eerstvolgende vergadering van de commissie zal zijn op maandag 15 juli aanstaande. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wat vindt u van de bovenstaande ideeën? Hebt u zelf ideeën die u in wilt brengen? Wij nodigen u van harte uit voor onze vergadering op 15 juli. Neem contact op met het secretariaat van de VWH voor aanmelding en meer informatie: tel. 050-5590208 of 06-13211151, of mail naar info@vwhoogkerk.nl.   

Afbeelding: Google Earth kaart van de omgeving van Hoendiep-Vierverlaten.

Reacties