Kort verslag jaarvergadering VWH

29 april 2019Categorie: Algemeen

Op dinsdagavond 23 april vond de jaarvergadering van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) plaats. Er kwamen zo’n zestig belangstellenden op af. De vergadering begon met een huishoudelijk deel met onder meer een financiële verantwoording van de vereniging, een verslag van het afgelopen jaar en plannen voor het nieuwe jaar. Voorzitter Ronald Kenter vertelde over de plannen voor een jubileum nu Hoogkerk vijftig jaar onderdeel is van de gemeente Groningen, de wijktop drie en de totstandkoming van het kunstwerk op de rotonde van de Zuiderweg.

Vierverlaten
Na het huishoudelijk deel kwamen de thema’s aan bod. Als eerste het landschapsplan voor Vierverlaten. Netbeheerder TenneT wil de stroomlijnverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten vernieuwen en het schakelstation uitbreiden. De provincie biedt ter compensatie een budget voor aanliggende gemeenten om aanpassingen te doen in het landschap. Samen met bewoners uit Hoogkerk en de VWH wil de gemeente hierover een plan maken. Wilt u meedenken of op de hoogte blijven van de plannen, neem dan contact op met het secretariaat van de VWH via info@vwhoogkerk.nl of bel 050-5590208/06-13211151 (ook whatsapp!).

Historische Haven Hoogkerk
Projectleider Claudia Versloot en Servaas van Dusseldorp, van de stichting Historische Haven Hoogkerk i.o., vertelden over het proces rond de haven en de aanpak van de stichting. Er komen zes ligplaatsen waar woonschepen tijdelijk kunnen liggen. Daarnaast zijn er plannen voor een museumschip. Op 21 mei volgt er een informatieavond over de Historische Haven. Als alles volgens plan gaat zal de haven dit najaar aangelegd worden.

Woningen op het Suikerfabriekterrein
Projectleider Jan Kleine deed een presentatie over de plannen en ontwikkelingen rond de woningbouw op het Suikerfabriekterrein tussen Hoogkerk en Groningen. Het plan is nu om aan de noordkant van het gebied – tussen het spoor en het Hoendiep – te beginnen met de aanleg van wegen en de eerste huizen. Halverwege komt waarschijnlijk een tunnel voor fietsers en voetgangers. De gemeente overweegt een groene zone aan de westkant bij de Johan van Zwedenlaan. Ze hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met de aanleg van infrastructuur en bouwrijp maken van het terrein.

Doe mee!
Wilt u meer informatie over deze onderwerpen of meedoen en –denken? Neem dan contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl, of bel 050-5590208/06-13211151. We zoeken mensen die mee willen helpen met de organisatie van het jubileum van vijftig jaar ‘dorp in stad’. Hebt u leuke ideeën of bent u bereid de handen uit de mouwen te steken om een prachtig jubileum neer te zetten, laat het ons weten!

Hieronder enkele foto’s van de jaarvergadering:

Guido Hummel vertelt namens de gemeente over het landschapsplan.

Foto header: Projectleider Jan Kleine over woningbouw op het Suikerfabriekterrein.

Reacties