Informatie bietencampagne 2019

29 augustus 2019Categorie: Algemeen Bedrijfsleven SuikerUnie

PERSBERICHT

Suiker Unie Vierverlaten (SUV) begint dinsdag 10 september met de bietencampagne 2019. Op basis van de huidige opbrengstverwachting wordt uitgegaan van een campagneduur van circa 19 weken. Dat betekent dat circa 20 januari de laatste biet de fabriek in zal gaan. Het hete weer van 2019 heeft geleid tot forse schommelingen in opbrengst over de diverse gebieden in Nederland. Netto is de totale hoeveelheid echter gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Voor het bietenverkeer is de route langs de Westelijke Ringweg en het Hoendiep verplicht. Er zijn (net als elk jaar) de volgende uitzonderingen waarbij bietentransport via de Johan van Zwedenlaan toegestaan is:

– Op werkdagen voor het bietenverkeer vanuit en naar richting Friesland tussen 07.00 en 23.00 uur.
– Op zaterdag bietenvervoer tussen 12.00 en 19.00 uur.
– Op zondag geen bietenverkeer over de Johan van Zwedenlaan.

SUV hecht eraan dat de afspraken goed nageleefd worden. Zij verzoekt dan ook eenieder die overtredingen hiervan constateert dit door te geven aan:

Harry Mencke, milieucoördinator
harry.mencke@suikerunie.com
Tel: 050- 55 61 911

Reacties