Hoogkerk op bezoek bij de wethouder

14 mei 2018Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

Namens bezorgde inwoners van Hoogkerk kaartten vertegenwoordigers van de wijkraad (VWH), de bewonerscommissie Gabriël en de huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk de sluiting van beschermd wonen in woonzorgcentrum Gabriël aan bij wethouder Ton Schroor. In april heeft de directie van Dignis per brief laten weten dat zij doorgaan met de sluiting van de veertien plaatsen voor dementerende ouderen,  ondanks bezwaren van de cliëntenraad en een handtekeningenactie door de inwoners van Hoogkerk. Als redenen geven zij aan dat de 24-uurszorg niet te handhaven is en de woningen aangepast zouden moeten worden om duurzame zorg te blijven houden. De wethouder heeft het appel van Hoogkerk hoog opgepakt en belooft in gesprek te gaan met de directie van Dignis. Helaas kan de gemeente de sluiting niet tegenhouden. Wel wil de wethouder Dignis aanspreken op de besluitvorming en gebrekkige communicatie richting betrokken partijen en inwoners van Hoogkerk. Daarna zal hij verder in gesprek gaan met bezorgde inwoners van Hoogkerk. Hieronder vindt u de verklaring zoals uitgesproken namens de inwoners van Hoogkerk:

Geachte wethouder Ton Schroor,

Erg fijn dat u de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH), bewonerscommissie Gabriël en de Huurdersvereniging wilt ontvangen! Daarvoor onze dank! We zijn erg ontdaan over de gang van zaken die zijn ontstaan in het  Woonzorgcentrum Gabriël, door Dignis/Lentis.

De VWH heeft sluiting van Beschermd Wonen in januari 2018 uit de Westerkrant vernomen. Onvoorstelbaar!

Commissie Zuid van de VWH is mede betrokken geweest in het opstellen van Wijkvernieuwing Hoogkerk Zuid, Nieuw Lokaal Akkoord en Zorgen voor Morgen. Er is een pracht wijkconstructie bedacht waar de Wooncorporatie en de Gemeente veel geld in hebben gestoken.

Opzet was om ouderen, die in de grote huizen bleven wonen nadat kinderen uit huis waren vertrokken, een prachtig woongenot aan te bieden in de nieuwe woonflats voor ouderen.

Een ervan werd het Woonzorgcentrum Gabriël, een centraal centrum voor ouderen en een ideale woonplek voor: kortdurende opnames, partners van dementerenden, met daarbij in het centrum ook nog veertien plaatsen voor beschermd wonen en 28 zorgwoningen. 

Dit alles verdwijnt!

Bij het doorbreken van deze situatie mag je toch verwachten dat Dignis/Lentis vroegtijdig melding van sluiting maakt aan bewoners van de Gabriël, personeel,  bestuur van de VWH, bewonerscommissie Gabriel, Huurdersvereniging en bewoners van Hoogkerk.

Deze zorginstelling heeft, zonder wie ook op de hoogte te hebben gebracht, “Kortdurend opname” twee jaar geleden stilletjes gesloten. Opeens meldt de organisatie dat de ruimtes, tien jaar oud,  voor de dementerenden niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Als oplossing is daarom gekozen om de zesde etage van de Veldspaat in Vinkhuizen volledig om te bouwen om onze dementerenden daar onder te brengen.

Het verrast geheel Hoogkerk enorm dat er veel geld in de Veldspaat wordt gestoken in plaats van aanpassingen in het Woonzorgcentrum Gabriël. Door de beslissing van Dignis/Lentis verdwijnt een stukje zelfstandigheid van de wijk.

Geheel Hoogkerk hoopt dat de wethouder wil kijken naar mogelijkheden bij andere zorginstellingen om de zorg Hoogkerk te behouden, er zijn namelijk duidelijke afspraken gemaakt in Zorgen voor Morgen om goed voor onze ouderen te zorgen. Gaat het straks ook zo in de andere wijken van de stad en daarna in Ten Boer en Haren met de gemaakte afspraken? Hoe denkt u daarover?

De brief van Dignis is hier in te zien: 18.030 Wijkraad Hoogkerk besluit Gabriël BW

Foto: VWH. Tweede van links: wethouder Ton Schroor, naast hem Bert Bakker (bewonerscommissie Gabriël), Els Zuidema (VWH) en Cor Roeters.

 

Reacties