Historische haven Hoogkerk gereed

30 november 2021Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

Museumschip moet de vaandeldrager worden

Op dinsdag 23 november verzamelde zich een bont gezelschap op de U.T. Delfiaweg in Hoogkerk. Medewerkers van de gemeente Groningen, de stichting Historische haven Hoogkerk, de VWH, omwonenden, de stichting Schepencaroussel, zij waren allen betrokken bij de ontwikkeling van de historische haven van Hoogkerk. De haven is nu klaar en kan vanaf dit moment gebruikt worden als tijdelijke ligplaats (3 tot maximaal 6 maanden) voor schepen met een historische uitstraling. In het voorjaar volgt een feestelijke opening van de haven.

De historische haven Hoogkerk is een burgerinitiatief dat acht ligplaatsen aan het Hoendiep in Hoogkerk heeft doen realiseren door de gemeente Groningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier originele, gerestaureerde schepen bewoond door hun eigenaar, ligplaats konden krijgen. Met dit erfgoed zou Hoogkerk weer een beetje van zijn rijke nautisch industrieel erfgoed van de periode 1850-1950 terugkrijgen. Op de locatie was het echter volgens het bestemmingsplan niet mogelijk om permanent te wonen (geluidscontouren). Daarom zal de haven nu beschikbaar zijn voor tijdelijk verblijf van  schepen met een historisch karakter. De stichting Schepencaroussel zal de haven als zogenaamde Carousselhaven aanbieden aan haar leden.

 Museumschip De Gouwzee
De stichting Historische Haven Hoogkerk wil in de toekomst de uitstraling van de haven versterken door in de haven permanent een museumschip af te meren. Daarvoor heeft de stichting de beschikking over de Gouwzee, een zeegaande tjalk van 23 meter. De romp van het schip is technisch in goede staat, maar ziet er haveloos uit. De stichting is van plan het schip samen met vrijwilligers te restaureren en in te richten als bezoekerscentrum met een museaal karakter, waarmee verhalen van het schip, Hoogkerk en Groningen worden verteld. Het wordt daarmee ook een toeristische attractie, gekoppeld aan de toeristische routes in de provincie Groningen. Twee zaken vormen nu essentiële succesfactoren om het schip daadwerkelijk aan te pakken: de participatie van de Hoogkerkse gemeenschap (vrijwilligersinzet voor bestuur en uitvoering) en het werven van de benodigde financiën.

Foto: VWH. Uitzicht op het Hoendiep en de haven vanaf de U.T. Delfiaweg.

Reacties