Groningen ervaart de kracht van klein

21 november 2018Categorie: Gemeente

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezing Groningen, Haren en Ten Boer, werd tijdens een bewonersconferentie  het ‘Feest van de democratie’ gevierd. Dit evenement was één van de hoogte punten tijdens de Week van de Democratie.  Er werd teruggekeken op vier jaar samenwerken in wijken en dorpen. En er werden wensen voor de toekomst geformuleerd.

Wethouder Roeland van der Schaaf van Gebiedsgericht Werken ontving uit handen van wijkbewoners het magazine: ‘Groots in Groningen: de kracht van klein’. Het magazine staat vol met ervaringen, lessen en inspirerende verhalen over de manier waarop bewoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren hebben samengewerkt om wijken, dorpen en stad onder meer veiliger, socialer en duurzamer te maken. “Gebiedsgericht werken gaat over het grote zien in kleine dingen. Ogenschijnlijk kleine initiatieven zijn van grote betekenis om het samenleven aangenamer te maken.” stelt burgemeester Peter den Oudsten in het voorwoord van het magazine.

Opbrengst
Tijdens de bewonersconferentie werden in diverse workshops ervaringen gedeeld door actieve bewoners die in bewonersinitiatieven zoals Golvend Lewenborg en Goeie Buurt zijn vertegenwoordigd. Daarnaast werd er vooral gesproken over de toekomst en behoeften van wijken en dorpen. Wat is er nodig en wat kan de gemeente het beste doen of juist laten? Bewoners hebben elkaar deze avond een stem gegeven, van elkaar geleerd en wensen aan de gemeente geformuleerd.

Lessen van vier jaar Gebiedsgericht Werken
Het college trekt lessen van de bestuurlijke en organisatorische ervaringen in de gezamenlijke zoektocht naar wat werkt. Van der Schaaf: “We constateren dat de vruchtbare samenwerking met bewoners, ondernemers en instellingen tot mooie initiatieven en relevante inzet voor de wijken heeft geleid. In de gebiedsprogramma’s hebben we daarvoor een financiële ruimte van zo’n vijf miljoen euro per jaar gecreëerd. Daarmee spelen we flexibel in op initiatieven, wensen en ideeën uit de wijken en regelen we (co)financiering voor programma’s en projecten die de wijken ten goede komen.”

Ook de komende periode is het nodig om in goed samenspel met bewoners efficiënt en effectief in te spelen op wat er zich in en vanuit de wijk voordoet. Dat vraagt om keuzes in de sturing, de organisatie, processen, de begroting en werkmethodieken. Tevens is de verdere doorontwikkeling van de experimenten, waarbij we meer zeggenschap naar de wijken brengen, een belangrijk thema. Groningen heeft het gebiedsgericht werken inmiddels ook verbonden met de bestaande werkwijzen in Haren en Ten Boer. Zo kan vanaf het moment van herindeling het gebiedsgericht werken in de hele gemeente goed, nabij en benaderbaar, uitvoeren.

Andere mentaliteit
De burgemeester constateerde tijdens de bezoeken aan de dorpen van Haren en Ten Boer dat dorpsgemeenschappen hechter zijn dan stadswijken en signaleerde het gevoel. Den Oudsten: ‘Dat gevoel moeten we erkennen. Niemand krijgt er een gebied bij. Want we vormen straks samen één nieuwe gemeente.”

Op 1 januari worden de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen opgeheven en is er een nieuwe gemeente Groningen. “Wij moeten toe naar een nieuwe vorm van besturen met een andere mentaliteit. Als het ergens kan, is dat in de nieuwe gemeente Groningen. We experimenteren, we leren. In de nieuwe gemeente gaan we met nieuwe energie onze democratie vernieuwen” zo sloot burgemeester Den Oudsten het ‘Feest van de democratie’ af.

Het magazine ‘Groots in Groningen’ is te lezen en te downloaden via https://online.flippingbook.com/view/466057/ . Een gedrukt exemplaar is beschikbaar via  secretariaatcs@groningen.nl

 

Reacties