Gemeente krijgt 188,3 miljoen euro van het Rijk voor Station Suiker en ontsluiting Westflank

15 november 2022Categorie: Gemeente Verkeer

De gemeente Groningen krijgt een bedrag van 188,3 miljoen euro van het Rijk voor verschillende infrastructurele projecten. Het grootste project is de bouw van Station Suiker, tussen Stad en Hoogkerk.

In het coalitieakkoord heeft het kabinet 7,5 miljard euro vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Maandag deden minister Mark Harbers (VVD) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volkshuisvesting uit de doeken hoe dit geld besteed gaat worden. De plannen zijn belangrijk in het kunnen laten slagen van de ambitieuze plannen van het kabinet om in het land 400.000 nieuwe woningen te realiseren.

Station Suiker
De gemeente krijgen krijgt een bedrag van 188,3 miljoen euro. Voor de realisatie van Station Suiker wordt een bedrag van 97,7 miljoen euro gereserveerd. Bijna 89 miljoen is voor het station zelf en 9,1 miljoen euro gaat naar een mobiliteitshub, deelmaatregelen en een directe busverbinding om het gebied te ontsluiten totdat het nieuwe station er is. Daarnaast is er een bedrag van 82 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen op de ontsluiting van de Westflank, waar Ring West onderdeel van uit maakt. Tot slot is er een bedrag van 8,6 miljoen euro toegezegd voor de insnijding van het Emmaviaduct.

Westflank
Aanvankelijk had de gemeente een bedrag van 195 miljoen euro aangevraagd voor het project Ring West Verbindt. Voor de Rondweg Hoogkerk was een bedrag van 79 miljoen euro aangevraagd. Deze bedragen zijn door de overheid niet direct beschikbaar gesteld omdat het Rijk het daar nog te vroeg voor vindt. Wel is afgesproken om samen met de provincie en de gemeente een MIRT-onderzoek op te starten naar de totale bereikbaarheid van de westzijde van de stad. Daarbij wordt er ook gekeken naar de druk van bijvoorbeeld bietentransporten op het onderliggend wegennet. Om er voor te zorgen dat er niet naast de pot wordt gepiest, is er nu een bedrag van 82 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ontsluitingsmaatregelen.

Emmaviaduct
Met het geld dat beschikbaar is gesteld voor de insnijding van het Emmaviaduct kan zowel de woningbouw aan de zuidzijde versneld worden alsook de afwikkeling van het busverkeer richting het nieuwe busstation.

Bron: OOGtv

Reacties