Gemeente investeert in groen, autoluw en aantrekkelijk Stadspark

22 februari 2021Categorie: Gemeente

Ruim baan voor recreatie, sport en initiatieven van inwoners. Meer aandacht voor verscheidenheid in bomen, planten en dieren. Minder auto’s door het park. Beter beheer en onderhoud van het groen, water en straatmeubilair. En de Drafbaan openstellen voor het publiek, als er geen evenementen zijn. Met structureel 720.000 euro per jaar wil het college van B&W het Stadspark opknappen en weer aantrekkelijk maken voor alle Stadjers.

Met 140 hectare is het Stadspark het grootste groene gebied van Groningen. Het park biedt niet alleen veel ruimte voor ontspanning en recreatie in de natuur, het heeft ook een belangrijke functie voor een klimaatbestendige stad. Daarmee is het Stadspark een verborgen parel in het zuidwesten van de stad. Het college wil het park weer op de kaart zetten voor alle inwoners.

Kansen
“We willen meer mensen laten genieten van het Stadspark en onze ambities van groen en klimaat dichterbij brengen”, licht wethouder Roeland van der Schaaf toe. “Het Stadspark biedt daarvoor mooie kansen. Door te investeren in het Stadspark willen we bijdragen aan de gezondheid van de Groningers, aan een klimaatbestendige stad en een prachtige plek creëren om te wandelen, ontspannen en elkaar te ontmoeten.”

Drafbaan
Het college wil de Drafbaan openbaar toegankelijk maken als er geen evenementen zijn. “We willen de drafbaan openstellen voor alle Groningers en zorgen dat er op de dagen dat er geen evenementen plaatsvinden ook van alles te doen is”, vertelt wethouder Glimina Chakor. “Dan moet je denken aan kleinschalige activiteiten als theater, toneel en sport, maar bijvoorbeeld ook aan een openluchtbioscoop en een ijsbaan. Of gewoon lekker op een picknickkleedje in het gras met een hapje en een drankje.”

Samenspraak
In het Stadspark mogen grootschalige evenementen qua bezoekersaantallen en geluidsbelasting alleen plaatsvinden op de Drafbaan. Kleine, gemoedelijke evenementen kunnen in de rest van het Stadspark, mits ze geen noemenswaardige belasting vormen voor de omgeving. Dit wil de gemeente verder uitwerken in samenspraak met de omgeving en de gebruikers.

Minder autoverkeer
Het college wil het autoverkeer door het Stadspark beperken. Parkeren moet zoveel mogelijk aan de randen van het park. Ook wil het college onderzoeken of parkeren op een deel van de Drafbaan mogelijk is als er geen evenementen zijn. Daarnaast willen B&W met partijen rondom het park in gesprek over het delen van parkeerplaatsen. Verder wordt de bereikbaarheid van camping en volkstuinen via Peizerweg en Campinglaan onderzocht. Het college wil verkeersmaatregelen uitwerken in nauwe samenspraak met betrokkenen.

Initiatieven van inwoners
Veel inwoners hebben ideeën en initiatieven voor het Stadspark. Het college wil initiatieven ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van het park. “Er zijn nu al veel Stadjers die goede ideeën hebben om het Stadspark te verbeteren. We willen iedereen uitnodigen mee te denken.” Een voorbeeld is het initiatief voor een skatepark in het Stadspark. Ook wil het college de betrokkenheid van de omgeving bij het Stadspark borgen in een permanente adviesgroep.

Groen en water
Een deel van het park is aangemerkt als monument in Engelse landschapsstijl. “Het Stadspark herbergt een rijkdom aan planten en dieren. De Heemtuin is bijvoorbeeld interessant vanwege de vele kruidenplanten en de relatieve rust. Dit moeten we koesteren. We gaan werken met meer ecologisch beheer”, aldus wethouder Inge Jongman. Het college wil ook inzetten op verbetering van de waterkwaliteit. Samen met het Waterschap gaat het college onderzoeken of de waterkwaliteit straks goed genoeg is om te zwemmen in het Stadspark. Het Scholtenmonument en het oorspronkelijke meubilair worden gerestaureerd. Het beheerniveau van het Stadspark gaat omhoog. Er komt een parkmanager voor het beheer en het overleg met alle betrokkenen.

Inspraak
De plannen voor het Stadspark staan verwoord in de herijkte visie ‘Stadspark, park voor de stad’. Het college heeft deze concept visie vrijgegeven voor inspraak. Inwoners kunnen van 25 februari tot en met 28 maart 2021 reageren. Daarna biedt het college de aangepaste visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan, tegelijkertijd met de besluitvorming over de Drafbaan als evenemententerrein.

Meer informatie: Stadspark | Gemeente Groningen

Bron: Gemeente Groningen

Reacties