Gemeente gaat verkeersonveilige situaties aanpakken

23 maart 2018Categorie: Gemeente

De rotonde Siersteenlaan / Diamantlaan, de zebrapaden op de Diamantlaan en de kruising Eikenlaan / Esdoornlaan / Kastanjelaan. Onder andere op deze plekken in Stadsdeel West gebeuren naar verhouding meer verkeersongelukken. De gemeente gaat hier maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Op plekken die volgens de statistieken niet onveilig zijn, maar waar bewoners de verkeerssituatie wel als onveilig ervaren, wil de gemeente het onveilige gevoel wegnemen. In overleg met omwonenden gaat de gemeente hiervoor oplossingen bedenken. Zie voor meer informatie de meest recente besluiten op onze website.

Ook op de lijst: de rotonde Hoendiep-Joh. van Zwedenlaan, de Rodewolderdijk, de Zuiderweg en de Leegeweg.

Reacties