Fusie PvdA afdelingen Groningen, Haren en Ten Boer

4 december 2017Categorie: Gemeente

PERSBERICHT

Op 7 december 2017 vindt de oprichtingsvergadering plaats van de nieuwe PvdA-afdeling Groningen waarin de oude afdelingen van Groningen, Haren en Ten Boer samengaan. De vergadering  in het Platformtheater in Groningen wordt geleid door Jacques Wallage als onafhankelijk voorzitter. Het eerste agendapunt voor de leden na de oprichting is het kiezen van een nieuw afdelingsbestuur. Pascal Roemers zal worden voorgedragen als voorzitter, Anje Toxopeus als vicevoorzitter. Na de ledenvergadering is er aansluitend een openbare bijeenkomst met de onlangs gekozen landelijk voorzitter van de PvdA , Nelleke Vedelaar.

De voornaamste reden voor de fusie is de te verwachten herindeling van de drie gemeenten. De besluitvorming over het betreffende wetsontwerp  in de Tweede en Eerste Kamer wordt pas in het voorjaar verwacht en gaat gepaard met de nodige emoties. De drie PvdA afdelingen kiezen er voor om toch nu al samen te gaan om de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 tijdig en optimaal te kunnen voorbereiden. Er worden de komende maanden uit het hele gebied mensen gezocht die zich kandidaat willen stellen voor de nieuwe gemeenteraad. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om te komen tot een verkiezingsprogramma  waarin aandacht is voor de toekomst en belangen van inwoners uit het hele gebied van de “oude” gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen.

Reacties