Feestelijke start Vreedzame Wijk

3 juni 2021Categorie: Algemeen

Woensdag 2 juni was er een extra feestelijke sport- en spelmiddag van Bslim en jeugdteam Hoogkerk. Dit was ter gelegenheid van de start van de Vreedzame Wijk Hoogkerk.

Basisscholen de Ploeg en de Anne Frankschool, de verschillende kinderdagverblijven en BSO’s, de peuterspeelzalen, speeltuinen de VHJ en de Kreukelhof en het jeugdwerk van WIJ Hoogkerk werken allemaal samen met dezelfde afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld hoe we om elkaar denken en ruzies oplossen, dat iedereen er bij hoort, dat we allemaal een steentje bijdragen, dat we mogen verschillen van elkaar en dat iedereen zijn stem of inbreng er toe doet.

Het bord van de Vreedzame Wijk dat hangt op de muur bij de skatebaan is onthuld door juf Irene van OBS de Ploeg. Ze kreeg hulp van de kinderen van huiskamer Be You en de Kinderwijkraad van Hoogkerk.

Het was een feestelijke middag met prachtig weer. In verband met de Corona maatregelen was het een klein opgezet feestje voor een besloten groep. Maar begin van het schooljaar hopen we het alsnog met de hele wijk Hoogkerk te vieren.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Theresa Nanninga theresa.nanninga@wij.groningen.nl
06-21884892

Meer foto’s zijn hier te vinden.

Reacties