Expertmeeting WIJ en het veld

6 oktober 2017Categorie: Gemeente

Stadjers, bewonersorganisaties en professionals:
Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt!

Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur
Plaats: stadhuis Groningen, nieuwe raadzaal

De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals:
1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?
2. Wat gaat goed en wat kan beter?

Er worden 5 thematafels gevormd:
– samenleven in de buurt,
– veiligheid,
– actief in de samenleving,
– (mantel)zorg,
– leren/onderwijs.

Benadering vanuit de invalshoeken: preventie, samenwerking en zeggenschap.

Naast de thematafels is er een ‘babbelbox’, hierin kan iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet op het gebied van de genoemde thema’s. Raadsleden willen met deze bijeenkomst informatie ophalen in de stad over wat er leeft over zorg en
welzijn om hiermee eventueel het gemeentelijk beleid bij te kunnen sturen.

Meer informatie en opgave via de website: https://gemeente.groningen.nl/expertmeetingwij

(Indien u plaats wilt nemen op de publieke tribune of wilt toehoren tijdens de thematafels, hoeft u zich niet aan te melden. Ook niet indien u spontaan wilt inspreken via de babbelbox)

Reacties