Energieloket Groningen voor advies over energie besparen en duurzaam wonen

7 februari 2020Categorie: Gemeente

Huiseigenaren die zelf of samen met anderen hun huis willen verduurzamen of energie willen opwekken, kunnen vanaf 3 februari 2020 terecht bij het Energieloket Groningen. Dit loket geeft informatie en onafhankelijk advies. Het Energieloket is in de stad de opvolger van Groningen woont SLIM.

Onafhankelijk advies
Bij het Energieloket Groningen kunnen huiseigenaren informatie en advies krijgen over concrete maatregelen als isolatie, duurzame verwarming en zonnepanelen. Ook biedt het Energieloket informatie over subsidies en financiering. Huiseigenaren kunnen via de site  berekenen hoeveel energie je kunt besparen en opwekken. Er is een eerste overzicht van lokale, regionale en landelijke aannemers. Tevens zijn checklists beschikbaar die helpen bij de uitvoering en bij het beoordelen van offertes. Het Energieloket Groningen bestaat uit een website die de komende maanden wordt uitgebreid, een helpdesk die via telefoon en mail persoonlijke ondersteuning biedt. Het advies is gratis en onafhankelijk.

Buurt- en wijkinitiatieven
Ook inwoners die samen met buren of wijkgenoten hun woningen willen verduurzamen, kunnen voor ondersteuning terecht bij het Energieloket Groningen. Het gaat bijvoorbeeld om collectieve inkoopacties, het organiseren van bewonersavonden en informatie over buurtinitiatieven. Voor de gemeente Groningen werkt het loket daarvoor samen met de duurzame energiecoöperatie Grunneger Power.

Zelf aan de slag
“Met het Energieloket Groningen willen we onze bewoners stimuleren en in staat stellen om zelf, of samen met hun straat of buurt, aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning”, licht wethouder energietransitie Philip Broeksma toe. “Dit kan een eerste stap zijn in het energiezuinig en comfortabel maken van het eigen huis, een compleet stappenplan naar aardgasvrij, of bijvoorbeeld samen met een buurt een inkoopactie organiseren. Dit past bij onze ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. We zetten in op het aardgasvrij maken van woningen, waarbij we gebruik maken van duurzame energiebronnen.”

Samenwerking
Met het Energieloket Groningen sluit de stad Groningen aan op het provinciale energieloket. Energieloket Groningen werkt in opdracht van de Groninger gemeenten, met ondersteuning van Provincie Groningen. Het loket is bereikbaar via www.energieloket-groningen.nl en het telefoonnummer 050 205 04 35.

Bron: Gemeente Groningen

Reacties