Elk stadsdeel zijn eigen nieuwsbrief

15 september 2017Categorie: Gemeente

De gemeente informeert inwoners per digitale nieuwsbrief over wat er speelt in hun woonomgeving.

Wekelijks verschijnen er vijf van deze nieuwsbrieven, één voor elk stadsdeel. De eerste editie van Stadsnieuws West, Stadsnieuws Oost, Stadsnieuws Zuid, Stadsnieuws Oude Wijken en Stadsnieuws Centrum verschijnt vrijdag 8 september.

Eigen omgeving

Wethouder Roeland van der Schaaf: “Met digitale nieuwsbrieven stemmen we onze berichtgeving beter af op de Stadjers. Niemand is geïnteresseerd in rioleringswerkzaamheden aan de andere kant van de stad, je wilt weten wat er in je eigen omgeving speelt. E-mail is goedkoop en vrijwel iedereen heeft het.”

Gerichte communicatie

Het gaat in principe om korte, zakelijke berichten waar wijkbewoners direct iets aan hebben: wegwerkzaamheden, buurtinitiatieven, inspraakavonden, grote bouwprojecten, wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening, enz. Veel berichten verwijzen door naar de gemeentelijke website. De nieuwsbrieven komen tegemoet aan de vaak geuite vraag van burgers en raad om gerichte communicatie. Te vaak voelden burgers zich overvallen door ontwikkelingen in de stad. De Stadsnieuws-edities moeten daar verandering in gaan brengen. De gemeente blijft daarnaast andere communicatiekanalen inzetten, zoals Facebook, Twitter en de Stadsberichten in de Gezinsbode. Deze kanalen zijn ook belangrijk, bijvoorbeeld om specifieke doelgroepen te bereiken.

Aanmelden

Om de nieuwsbrieven te ontvangen moeten inwoners zichzelf aanmelden. Dat kan eenvoudig via de gemeentesite: www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief. Later dit jaar wordt een campagne gevoerd om zoveel mogelijk abonnees te werven. De gemeente hoopt op termijn zo’n 10% van de bevolking te bereiken via het e-mailkanaal. “In steden als Utrecht en Amsterdam lukt dat ook, dus waarom niet in Groningen”, aldus wethouder van der Schaaf.

Bron: Gemeente Groningen

Reacties