De Suikerzijde: leefkwaliteit staat centraal

14 april 2020Categorie: Gemeente

PERSBERICHT

Vanaf donderdag 9 april staan alle documenten online die essentieel zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel aan de westkant van de stad. 

Het gaat om het voorontwerp structuurvisie voor het gehele gebied, voorontwerp bestemmingsplan deelgebied noord, het Milieu Effect Rapport (MER) en tal van milieuonderzoeken die aan het MER ten grondslag liggen. Van 9 april tot en met 3 juni kan een inspraakreactie ingediend worden.

De Suikerzijde
De Suikerzijde is de naam voor dit nieuwe stadsdeel en refereert aan de vorige bestemming van het gebied waar tot 2008 een grote suikerfabriek gevestigd was. Het gebied, meer dan 150 hectare groot, is een van de ontwikkelgebieden die genoemd wordt in de omgevingsvisie The Next City. Bij uitstek een goede locatie om voor een deel te voorzien in de grote behoefte aan woningen in de stad. De verwachting is dat De Suikerzijde uiteindelijk zo’n 5000 woningen herbergt.

Impressie Suikerzijde noord

Bruisend stadsdeel
Het blijft niet bij wonen alleen. De Suikerzijde wordt een bruisend woon – werk en leergebied met volop ruimte voor onderwijs, cultuur en ondernemen. Bovendien wordt het een uitgesproken groen stadsdeel met een groot park en een groene inrichting van straten en kades. Een stadsdeel dat uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Groen, gezond en energieneutraal
“In De Suikerzijde staat leefkwaliteit centraal,” zegt wethouder Roeland van der Schaaf, “en dat betekent ook dat de auto ondergeschikt is aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. We willen De Suikerzijde stap voor stap ontwikkelen tot een groen, gezond en energieneutraal stadsdeel voor iedereen.”

Uitleg
De geplande inloopavond voor omwonenden en andere belangstellenden kan door het coronavirus niet doorgaan. Op de website desuikerzijde.groningen.nl staat alle informatie die anders tijdens de inloopavond getoond zou worden. Zo’n 1500 omwonenden zijn hierop met een kaart geattendeerd. Wie uitleg wil bij de informatiepanelen, kan ook terecht op de website van De Suikerzijde. Daar staat een filmpje van de panelen met een toelichting van de stedenbouwkundige van het project.

Reacties