De stad van het gas

12 februari 2018Categorie: Activiteit

PERSBERICHT

Groningen moet van het gas, maar het moet voor een laag en modaal inkomen betaalbaar blijven

De PvdA Groningen organiseert op 15 februari een bijeenkomst waarbij we met belangstellenden en geïnteresseerden hoe Groningen van het gas kan. Uiteindelijk kan dit leiden tot conclusies die zouden kunnen worden meegenomen in het verkiezingsprogramma. Die vraag leggen we voor aan deskundigen en belangstellenden.

U bent welkom op:

15 februari

19:30 tot 21:30

Haddingestraat 10

 

Het geothermieproject is mislukt, maar we moeten wel verder, hoe doen we dat?

  • Hoe benutten we verloren warmte van bedrijven, datacenters, het riool enz?
  • Moeten en kunnen we warmte bewaren voor de tijd wanneer we het nodig hebben?
  • Wie moet de regie hebben van de grote omslag?
  • Hoe financieren we de langjarige investeringen zodat het voor iedereen betaalbaar en beter wordt?
  • Wat moet er veranderen aan de planning van de gemeente?

Uit het arsenaal aan deskundigen waarover de PvdA beschikt, hebben we de eerste man van het warmtenet van den Haag als eerste inleider. De heer Dick Takkebos van Warmtestad zal op hem reageren. Met alle aanwezigen spreken we dan door over de mogelijkheden en kansen en hoe we de obstakels uit de weg ruimen.

Aan het einde  van de avond zal PvdA wethouder Roeland van der Schaaf, gedachten opperen over wat er in de komende jaren in de gemeente moet gebeuren om van het gas af te komen, waarbij de kwaliteit van wonen en de betaalbaarheid voor iedereen haalbaar is en blijft.

Reacties