Datacenter Google naar bedrijventerrein Westpoort

15 juli 2022Categorie: Algemeen Bedrijfsleven Gemeente

Google begint naar verwachting eind 2023 met de bouw van een datacenter op bedrijventerrein Westpoort. Wethouder Carine Bloemhoff: “Concreet betekent dit dat in de koopovereenkomst de volgende afspraken zijn gemaakt: op minimaal 70% van het dak van het hoofdgebouw komen zonnepanelen te liggen. De restwarmte wordt beschikbaar gesteld voor een mogelijk toekomstig warmtenetwerk.” “In de koopovereenkomst staan ook strenge eisen over de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. De hoogte van het gebouw blijft binnen de kaders van het bestemmingsplan. In het concept bouwplan wordt ongeveer de helft van het perceel bebouwd en de rest is hoofdzakelijk groen en water. Daarnaast draagt Google financieel bij in de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwending. Ten slotte hebben we een substantiële financiële bijdrage afgesproken in de aanleg van de ontsluiting van Westpoort en – indien deze wordt gerealiseerd – in een toekomstige rondweg rondom Westpoort.” Lees meer in de brief aan de raad (PDF).

Bron: Gemeente Groningen

Reacties