Broez’n in de buurt: Huisbezoek ouderen Hoogkerk Zuid

8 september 2017Categorie: Algemeen

Vrijwilligers van Broez’n in de buurt gaan komend jaar op (huis)bezoek bij ouderen in Hoogkerk zuid voor een uitgebreid onderzoek.  De MJD en WIJ-Hoogkerk wil hiermee ideeën verzamelen en wensen en behoeften in kaart brengen. Daarnaast is ook individueel advies mogelijk m.b.t. passende ondersteuning.

Met de uitkomsten van de huisbezoeken willen we de voorzieningen en activiteiten in Hoogkerk verbeteren / behouden en ook te weten komen of u, persoonlijk, nog (extra) ondersteuning kunt gebruiken. Broez’n in de buurt is per september 2017 actief in Hoogkerk. De verslagen van de onderzoeken in Kostverloren en Schilderswijk/Centrum kunt u vinden op de website van WIJ-Groningen: https://wij.groningen.nl (u komt direct op de juiste pagina)

Wilt u ook bezocht worden of als vrijwilliger in gesprek gaan met ouderen? Dan kunt u contact opnemen met m.wolthuizen@mjd.nl

Broez’n in de praktijk:
Meneer Heddema (77) uit Kostverloren nam deel aan een huisbezoek van Broez’n in de buurt. Hij heeft goede ervaringen met Broez’n in de buurt. Hij kan zijn verhaal kwijt en heeft het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt. Verder vertelt hij: “Ik vind het mooi hoe ze op deze manier de burgers en gemeente bij elkaar brengen.” Over eenzaamheid onder ouderen merkt hij op: “Ouderen geven niet snel uit zichzelf aan dat ze eenzaam zijn, maar door de manier van actief benaderen van deze doelgroep kun je hier toch achter komen.”

Reacties