Bewoners de Poffert wachten al jaren op ingreep

28 januari 2019Categorie: Algemeen

PERSBERICHT

De Poffert, 26 januari 2019

De bewoners op de Poffert hebben er meer dan genoeg van. Reeds drie jaar wordt er op allerlei fronten en op diverse manieren aandacht gevraagd voor de verkeersoverlast in en rondom dit mooie buurtschap. Ondanks de nodige beloftes door verschillende overheden is alles tot op dit moment tevergeefs gebleken. In 2017 heeft de gemeente Zuidhorn wel op verzoek van de bewoners een meting verricht in de kom van de Poffert. De resultaten waren zelfs volgens de betrokken ambtenaar opzienbarend en verontrustend. Zo houdt 89% van de passanten zich niet aan de voorgeschreven snelheid van 30 km/u. Buiten de kom mag men deels 50 km en 60 km rijden, maar ook daar wordt er veel te hard gereden. De rechte stukken weg nodigen daar ook toe uit. Het is voor fietsers daarmee levensgevaarlijk mede omdat er geen adequate en veilige fietspaden zijn. Naast de overmatige snelheden rijden er ook veel te veel auto’s, zeker bij fileleed op de A7. Ook de gemeten hoeveelheid van 90 stuks vrachtverkeer per etmaal is volstrekt absurd.

Dit was overigens meer dan vijftien jaar geleden al voorzien door een onafhankelijk bureau dat voor de gemeente Groningen zaken heeft onderzocht en voorspellingen heeft gedaan in het kader van de MER (Milieu Effect Rapportage) die gemaakt is met betrekking tot de aanleg en ontwikkeling van Westpoort. Helaas is er door de gemeente Groningen in de afgelopen vijftien jaar niks gedaan met die conclusies en aanbevelingen. Begin verleden jaar heeft daarom een afvaardiging vanuit de Poffert gebruik gemaakt van hun spreekrecht in de gemeenteraad van Groningen. Er werd aandachtig geluisterd, instemmend geknikt en er werden zelfs toezeggingen gedaan door het college. Maar daar is het dan ook wel blij gebleven want de bewoners op de Poffert hebben sindsdien niks meer vernomen vanuit de stad. Recent zijn er gelukkig vragen gesteld door raadslid Wim Koks van de SP aan de raad inzake deze kwestie.

Overigens blijft niet enkel de stad Groningen ver achter bij de verwachtingen op de Poffert. Ook de ambtenarij van Leek en met name Zuidhorn zijn na een hoopvolle start ver teruggezakt in relatie met het actie- en overlegniveau. In de kleinere gemeenten vond men het belangrijker dat men niet zou worden uitgespeeld door grote broer Groningen en daar ging tussen de ambtenaren onderling meer aandacht en tijd in zitten dan in de eigenlijke kwestie. In drie jaar tijd zijn er enkel bij het binnen rijden van de Poffert enkele lijnen op de weg gekomen maar daar is het dan ook wel bij gebleven. Het mag bij voorkeur niks kosten en zeker niet als er bij andere gemeenten ook nog wat te halen valt.

Dat de bewoners bij die spelletjes die zeeën van tijd kosten niet gebaat zijn lijkt voor de ambtenarij van minder belang te zijn. Na de zomer van 2018 was er plotseling een kentering en werd er ineens een gezamenlijke meting verricht door al de (indertijd) drie gemeenten. Samenwerking en concrete actie. Hoopvol wachtten de bewoners de resultaten af, maar er kwam wederom niks. Ook niet een reden waarom er niks kwam. Totale radiostilte tot op de dag van vandaag. Terwijl er in eerste instantie beloofd was dat er in oktober overleg zou plaats vinden hebben de bewoners op de Poffert nog helemaal niks vernomen. En los van de maatregelen die niet worden genomen vindt men er daar op de Poffert wel wat van. Men is er doodziek van en voelt zich zo langzamerhand na drie jaar niet meer serieus genomen en heeft inmiddels maar heil gezocht bij de politiek. Omdat er recent nieuwe colleges zijn gevormd schijnen de agenda’s van de dames en heren politici gelukkig nog niet geheel gevuld te zijn. En zo is er afgelopen week een delegatie van VZ-Westerkwartier en het CDA te gast geweest op de Poffert om de toch wel ridicule gang van zaken op te tekenen en daar in de gemeenteraad van Westerkwartier vragen over te gaan stellen. Ooit gaat het goed komen op de Poffert volgens de bewoners aldaar, maar wanneer..?

Foto: Hardscarf            

Reacties