Bestemmingsplan ‘Hoogkerk-Zuid 2016

17 november 2016Categorie: Gemeente

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogkerk-Zuid 2016’ met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 17 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook downloaden op Internet: Bestemmingsplan Hoogkerk Zuid 2016

Met ingang van 17 november  tot en met 28 december 2016 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. U kunt ook via Internet een ‘Online Zienswijze’ indienen.

Lees verder op de gemeentewebsite…..

Reacties