Bekendmaking verleende vestigingsvergunning: Crematorium Hoendiep

31 augustus 2017Categorie: Gemeente

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat zij op 23 augustus 2017 hebben besloten de vergunning voor het vestiging van een bijzonder crematorium, te verlenen.
Het betreft de locatie aan het Hoendiep, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk, sectie B, nummers 1524, 2730 en 2759.

Op basis van artikel 53 van de Wet op de lijkbezorging behoeft het vestigen, uitbreiden of wijzigen van een bijzonder crematorium (een crematorium in werking gehouden door een kerkgenootschap dan wel door een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijk persoon) een vergunning van burgemeester en wethouders.
Conform artikel 54 van de Wet op de lijkbezorging dient het voornemen daartoe ten minste dertig dagen tevoren ter openbare kennis te worden gebracht. Vanaf 6 juli 2017 t/m 16 augustus 2017 heeft voornoemd besluit ter publicatie gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Van een besluit tot het vestigen van een crematorium staat beroep open bij Gedeputeerde Staten.

Groningen, 30 augustus 2017
Burgemeester en wethouders

Bron: Overheid.nl

Reacties