ALV 10 april

20 maart 2018Categorie: VWH Hoogkerk

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) houdt haar algemene ledenvergadering op 10 april aanstaande in de Grote zaal van de Vensterschool (Zuiderweg 70). U bent van harte welkom!

Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur met koffie/thee en koek.

Agenda:

  1. Huishoudelijk deel (ca. 20 min)
  2. Voorstel HR (ca. 10 min)
  3. Top drie 2017/2018 (ca. 10 min)
  4. Vervolg handtekeningenactie (ca. 5 min)
  5. Pauze (15 min)
  6. Verbouwing hoogspanningsstation (ca. 30 min)
  7. Plannen Suikerfabriekterrein (ca. 30 min)

Voorstel HR
Het bestuur wil graag een huishoudelijk reglement instellen. Onder meer om de verhouding tussen het bestuur en commissies goed te regelen en de kunstcommissie mandaat te geven om verder te kunnen met fondsenwerving voor het entreekunstwerk. Hiervoor is toestemming van de ledenvergadering nodig. Het voorstel wordt op 10 april in stemming gebracht. Vanaf 27 maart is het voorstel in te zien op het secretariaat.

Top drie 2017/2018
Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwe Wegwijzer zijn de doelen van het wijkbudget voor 2017 bekend en inmiddels zijn ook de gelden verdeeld over het entreekunstwerk, de aanpak van de Kerkstraat en aanpak van de ecologische zone. Tijdens de ALV informeren we u over de voortgang bij deze projecten. Daarnaast krijgt u meer over de aanpak en de stemmingsronde van de top drie 2018.

Vervolg handtekeningenactie
Namens Hoogkerk heeft de VWH handtekeningen ingezameld tegen de sluiting van beschermd wonen in woonzorgcentrum Gabriël. Bij elkaar zijn dit 1768 handtekeningen. We hopen hiermee een krachtig signaal te geven aan Dignis. Op vrijdag 23 maart zullen de handtekeningen aan de directie van Dignis overhandigd worden.

Verbouwing hoogspanningsstation
TenneT is druk bezig met de verbouwing van het hoogspanningsstation bij Vierverlaten. Het station wordt uitgebreid om goed aan te sluiten op de nieuwe 380 kV-verbinding met de Eemshaven. Namens TenneT zal Regien Arends u inlichten over de verbouwingsplannen en de bijkomende verkeersmaatregelen.

Plannen Suikerfabriekterrein
De plannen voor het Suikerfabriekterrein zijn volop in ontwikkeling. De gemeente wil spoedig beginnen met woningbouw in De Kreken, het zuidelijk gebied van het terrein. Daarnaast wordt er gekeken naar de ontsluiting van het gebied en de aanleg van fietspaden. In samenspraak met de VWH is een klankbordgroep opgezet met omwonenden. U krijgt een update van de plannen voor het gebied.

 

Reacties