AH Heijn Hoogkerk van het gas af

22 januari 2020Categorie: Algemeen Bedrijfsleven

Albert Heijn Hoogkerk wil een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Afgelopen oktober is daarmee een begin gemaakt door veel meer ruimte te geven aan onverpakte, gezonde versproducten – eerlijker, beter en gezonder voor mens en milieu. Vanaf begin dit jaar is daar een grote stap bij gezet: de winkel van franchiseondernemer Fokko Kip is sinds 1 januari helemaal van het gas af! Hoe dit allemaal mogelijk is, wil Kip graag uitleggen. En delen met iedereen – particulieren en bedrijven – die daar belangstelling voor heeft.

Afgelopen vrijdag deed hij zijn verhaal, in aanwezigheid van o.a. wethouder Philip Broeksma, vertegenwoordigers van het bouwteam dat de omslag technisch mogelijk heeft gemaakt, en Jos Meijers van de Stichting Toentje.

Vijf minuten
Het is natuurlijk een hele stap die gezet moest worden, een grote investering ook. “Maar”, sprak Fokko Kip tijdens de presentatie, “als je iets van plan bent, zorg je gewoon dat je de juiste mensen rond de tafel krijgt – zoals technici, maar ook de lokale overheid. Toen dat geregeld was, hadden we niet meer dat vijf minuten nodig – maar vijf minuten! – om te concluderen: het kan, dus we gaan het doen.”

Wethouder Philip Broeksma krijgt uitleg over de nieuwe verwarmingsinstallatie

Slim
Een monteur van Carrier, wereldleider op het gebied van o.a. verwarmings-, airconditioning- en koelsystemen, legde uit hoe het nieuwe koel- en verwarmingssysteem in Albert Heijn Hoogkerk in elkaar steekt. Met een paar woorden (met alle details kun je de hele krant vullen!): “We maken gebruik van de restwarmte van de grote koel- en vriesinstallatie in de supermarkt. Om iets koud te maken heb je energie nodig. Maar daarmee maak je ook warmte. En die warmte, die normaal verloren gaat, gaat nu naar het verwarmingssysteem. En ook naar de nieuwe gaskoeler op het dak.”

Rendabel
Fokko Kip moest op de vraag of de investering in nieuwe machinerie rendabel is, het antwoord “eerlijk gezegd” schuldig blijven. “Daar is het ons ook niet om te doen. Wij vinden dat we als bedrijf onze verantwoordelijkheid hebben, zeker in een gebied dat volop met de nadelen van de gaswinning worstelt.”  Account manager Marcel Paulusma van zakelijk energieleverancier Scholt Energy liet trouwens doorschemeren dat de energierekening van AH Hoogkerk flink naar beneden zal gaan. “Reken maar na: van ruim 27.000 m2 gasverbruik in 2018 naar 0 m2 in 2020 is pure winst. Daarnaast gaat, dankzij de nieuwe techniek én door onze inschatting van pieken en dalen in energieverbruik, ook het elektriciteitsverbruik omlaag. Lijkt me een duidelijke win-win situatie!”

Maatschappelijk ondernemerschap
Philip Broeksma, wethouder van o.a. energietransitie, toonde zich zeer ingenomen met de voortvarendheid van AH Hoogkerk. Maar ook met de samenwerking tussen gemeente, provincie en Groningse ondernemers in het duurzaamheidsplatform ‘Groningen werkt slim!’ (zie www.groningenwerktslim.com), dat ernaar streef de gemeente in 2035 CO2-neutraal te maken. Als symbolische dank voor de betrokkenheid van de gemeente overhandigde Fokko Kip aan  de wethouder de oude gasmeter van zijn filiaal. Philip Broeksma: “Maar vertrouw erop dat ik ’m niet zal houden. Helemaal in de geest van deze bijeenkomst zal ik de meter deskundig laten recyclen!”

Fokko Kip overhandigt een cheque aan Jos Meijers van Stichting Toentje

Bij dit ene cadeautje bleef het niet. Naast de energietransitie heeft Groningen, net als veel andere plaatsen in het rijke Nederland, te maken met een realiteit waar iedereen zich eigenlijk voor zou moeten schamen: namelijk dat er in ons land, in onze gemeente, mensen zijn die, om te overleven, zijn aangewezen op de voedselbank. Fokko gaf blijk van zijn betrokkenheid met een financiële gift aan Jos Meijers van Stichting Toentje. Toentje, in de Oosterparkwijk, verbouwt met tientallen vrijwilligers voedsel voor de voedselbank. Klaas Holtman, de ook aanwezige voorzitter van de Bedrijvenvereniging West, kon niet achterblijven: “Dat bedrag gaan wij verdubbelen.”

Ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid, ze worden wel eens tegenstrijdig aan elkaar voorgesteld. Wie afgelopen vrijdag bij de presentatie in AH Hoogkerk aanwezig was, weet wel beter.

Meer weten? Fokko Kip staat u graag te woord: 050-5565616

Tekst: Rinus Woesthuis

Foto’s: Annemarie van Buuren. Bovenaan: Fokko Kip schenkt de oude gasmeter van AH Hoogkerk aan wethouder Broeksma.

Dit artikel verscheen op 22 januari in de Westerkrant.

Reacties