Ab Smit (1942-2019): Vele jaren stille kracht van Hoogkerk

16 oktober 2019Categorie: Verkeerscommissie VWH Hoogkerk

Foto: Ab Smit ondertekent namens de VWH het Convenant met de gemeente Groningen, 20 januari 1997

Door Rutger Noordam

Op 25 augustus j.l. is Ab Smit overleden. Ab Smit was oud-voorzitter van de VWH, maar ook op andere manieren heeft hij zich decennialang met hart voor Hoogkerk ingezet. In 2017 werd hem door wethouder Paul de Rook, met ambtsketen om, wegens bijzondere verdiensten, voor met name Hoogkerk, de erepenning van de stad Groningen uitgereikt.

De Rook grapte bij de uitreiking van de erepenning dat Ab Smit al bestuurslid werd van toen nog Vereniging Wijkopbouworgaan Hoogkerk (VWH), toen De Rook zelf nog niet eens geboren was, hij werd reeds bestuurslid in 1980. In het jaar 2000 kreeg Ab Smit een lintje namens de koningin, maar nadien heeft hij zich dus nog zo’n 17 jaar hardgemaakt voor de belangen van Hoogkerk, als vrijwilliger. Bij zijn eerdere afscheid als voorzitter van het VWH in 2005, na 20 jaar voorzitterschap, interviewde het Dagblad van het Noorden hem onder de kop ‘Hoogkerk is zijn enige echte burgemeester verloren’. Dat was veelzeggend, tegelijk typeerden ze hem als ‘een bescheiden man’.

Bestuursfuncties
Na de samenvoeging van Hoogkerk bij Groningen in 1969, is in 1975 de VWH opgericht door voornamelijk oud-gemeenteraadsleden van de gemeente Hoogkerk. De VWH heeft zich daarna ontwikkeld tot een grote bewonersorganisatie met veel commissies, waar Ab Smit vanaf 1985 als voorzitter dus leiding aan gaf. Hij was daarnaast lange tijd ook voorzitter van de VWH Verkeerscommissie, tot 2017. Buiten de VWH heeft hij als voorzitter van ‘Dierenweide Minerva’ bijgedragen aan het behoud van de kinderboerderij. In de ‘70-er – en ‘80-er jaren zat hij verder in het schoolbestuur van basisschool GBS Rehoboth in Hoogkerk. En door onder meer zijn bemoeienis in die tijd zijn twee scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen ontstaan, nu bekend onder de namen De Meerpaal en De Steiger, gevestigd in Vinkhuizen (zie ook: www.meerpaalsbo.nl).

Gericht op de leefbaarheid van het dorp
Zijn kennis en ervaring als projectleider in de bouw, zoals in het UMCG, nam hij mee in zijn bemoeienis met ruimtelijke – en verkeersprojecten, daar lag zijn grootste affiniteit. Nog vrij recentelijk was hij intensief betrokken bij de verbouwing van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Hoogkerk. Daarnaast heeft hij met zijn jarenlange aandacht voor verkeerszaken heel Hoogkerk e.o. echt wat nagelaten. Hij was er zonder meer op gericht de leefbaarheid van het dorp flink te vergroten, door enerzijds het zware verkeer buiten het dorp langs te krijgen en anderzijds het voor het langzame verkeer, fietsers en wandelaars, veiliger en aantrekkelijker te krijgen in het drukke industriedorp Hoogkerk. Iedereen die als vrijwilliger bezig is met problematische verkeerskwesties weet het, het is een taai gevecht dat heel erg veel geduld verlangt. Voordat je werkelijk resultaat hebt, ben je vaak vele jaren onderweg.

Ab Smit (midden) ontvangt de erepenning in 2017.

Vrachtverkeer niet dwars door het dorp
Van de vele verkeersprojecten waar Ab Smit bij betrokken is geweest waren waarschijnlijk wel de grootste ‘slagen’ de aanleg van de Vierverlatenweg met tunnel, omstreeks 1991 en het begin van de bouw van de Noord-Zuidroute (Johan van Zwedenlaan), rond 2004, zodat veel doorgaand autoverkeer toen niet meer door het centrum van het dorp hoefde te gaan. De Vierverlatenweg was een duur project, maar uiteindelijk scheelde het 70.000 vrachtwagens jaarlijks minder door het dorp. Van het plan voor de Johan van Zwedenlaan, de weg langs het dorp, was Ab Smit voor een deel zelfs geestelijk vader. Een ander verkeersproject waar Ab Smit een grote rol in gespeeld heeft was ‘Kindvriendelijke route Zuiderweg’ (2000-2003). In verband met de komst van de Vensterschool is gewerkt aan een veilige fiets- en looproute voor de schoolkinderen langs de Zuiderweg met verkeersremmende maatregelen, vrij-liggende fietspaden en een veilige oversteek.

Bestuurlijk Convenant
Ab Smit gaf ook vorm aan het constante streven van de VWH zoveel mogelijk niet als actiegroep te functioneren, maar als intermediair tussen bewoners, gemeente en bedrijven, met inachtneming van ieders belangen. Goed voorbeeld daarvan is het Bestuurlijk Convenant, dat de VWH afsloot met het gemeentebestuur. Later werd dit Convenant hét voorbeeld voor andere wijkraden in de stad.

Rutger Noordam is bestuurslid VWH

Reacties