Aanvullende informatie verkeersomleiding Zuiderweg

15 oktober 2018Categorie: Algemeen

Van 15 tot 29 oktober is de spoorwegovergang op de Zuiderweg in Hoogkerk afgesloten. Hieronder vindt u aanvullende informatie over de verkeersmaatregelen die de aannemer BAM Infra treft om fiets- en voetgangersverkeer op een goede en veilige manier om te leiden.

Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden is door BAM Infra altijd het standpunt ingenomen dat tijdens de treinvrije periode van 16 oktober tot 29 oktober een tijdelijke voorziening zou worden getroffen die het mogelijk maakte dat fiets- en voetgangers de spoorbaan konden oversteken. De hoeveelheid werkzaamheden die er plaatsvinden op de spoorbaan en bij de overweg verhoogt de kans dat er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van de passanten en medewerkers in het geding kan komen. Om ongelukken te voorkomen is door BAM Infra besloten dat er geen tijdelijke voorziening wordt getroffen die het mogelijk maakt dat fiets- en voetgangers de spoorbaan over kunnen steken. In plaats daarvan zijn er omleidingsroutes aangegeven en wordt er een personenbusje ingezet die voetgangers en invaliden tussen 08:00 uur en 17:00 uur van de ene kant van de overweg naar de andere kant van de overweg kunnen brengen.

Als gevolg van het niet aanleggen van de tijdelijke voorziening is door de gemeente Groningen de fietsomrijdroute getoetst. Dit heeft geleid tot aanpassing in de fietsroute. Het zuidelijke fietspad aan de Bangeweer wordt in twee richtingen gebruikt, evenzo het tracé Johan van Zwedenlaan tot de rotonde Hoendiep. Vlak voor de rotonde Hoendiep verlaten de fietsers de Johan van Zwedenlaan om af te zwenken naar de U.T. Delfiaweg.

Verkeersregelaars aan beide zijden van de overweg attenderen mensen op de gewijzigde situatie en de te volgen omrijdroute.

Aan de basisscholen in Hoogkerk is gevraagd of er als gevolg van de afsluiting van de overweg behoefte is aan alternatief vervoer voor de kinderen naast de personenbus die al wordt ingezet. Naar aanleiding van de gesprekken met de directeuren van de basisscholen Anne Frankschool, OBS De Ploeg en de GBS Rehobothschool heeft BAM Infra besloten dat er een extra personenbus wordt ingezet ten behoeve van de kinderen van deze scholen. Als opstap-/uitstapplaats aan de noordzijde van de overweg zal de bestaande bushalte Zuiderweg, halte Fabriekslaan 8270 worden gebruikt en aan de zuidzijde zal gereden worden langs de drie scholen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein-groningen- leeuwarden

Reacties