Aanleg Historische Haven Hoogkerk dit najaar van start

2 oktober 2020Categorie: Bewonersinitiatief Nieuws

De aanleg van de historische haven aan de UT Delfiaweg in Hoogkerk start waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar. De haven bestaat uit een lage kade langs de wal, met ruimte voor zes grote schepen. Langs de UT Delfiaweg worden voorzieningen aangebracht en parkeerruimte voor schippers en bezoekers. De vergunningsprocedure is inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, is de haven voor het vaarseizoen van 2021 begin klaar. 

In Hoogkerk zijn zorgen gerezen over de zogeheten ‘Sinterklaasboot’, die al twintig jaar een plekje heeft aan het Hoendiep. We zijn ons bewust van het belang van dit schip voor Hoogkerk. Er is goed contact tussen de eigenaar en de stichting historische haven in oprichting. Het schip kan zes maanden per jaar in de historische haven liggen. 

De historische haven maakt gebruik van de zogeheten ‘schepencarrousel’, waarbij schepen voor een periode van drie maanden, met maximaal een verlenging van drie maanden kunnen verblijven in de haven. Op deze manier is Hoogkerk aangesloten op een landelijk netwerk van historische schepen. De stichting historische haven, bestaande uit Hoogkerkers met een maritieme achtergrond, zorgt voor een inhoudelijke beoordeling van de schepen en houdt toezicht in de haven. Naast historische woonschepen biedt de haven ruimte aan een scoutingschip en een museumschip.  

De historische haven is een bewonersinitiatief uit Hoogkerk. In 2016 kozen Hoogkerkers voor de aanleg van een haven aan het Hoendiep. De gemeente heeft vervolgens onderzoek laten doen naar de omstandigheden. Daaruit bleek dat permanente woonschepen helaas niet mogelijk waren door de geluidscontour van de omliggende bedrijven. Via de schepencarrousel is daarin een oplossing gevonden. Begin 2020 werd het ontwerp door de gemeente goedgekeurd en is er voldoende budget vrijgemaakt om met de aanleg van de haven te kunnen beginnen.

Reacties