Besluit verkeersmaatregelen Hoendiep, Kerkstraat, U.T. Delfiaweg, Zuiderweg, bezwaar indienen

25 oktober 2016Categorie: Algemeen

Op het Hoendiep komt een 30 km zone op circa 100 meter ten oosten van de aansluiting met U.T. Delfiaweg. De zone sluit aan op de 30 km zone U.T. Delfiaweg, Kerkstraat en Zuiderweg. Voor het instellen van de 30 kilometer per uur zone is gekozen om de geluidsbelasting te verminderen en tegelijkertijd de leefbaarheid en verkeersveiligheid op Hoendiep te vergroten.

De fietsstroken op het Hoendiep tussen de bushaltes ter hoogte van huisnummer 175 en de aansluiting met Kerkstraat zullen daarom verdwijnen. Tussen de bushaltes ter hoogte van huisnummer 175 en het tweerichting verplichte fiets/bromfietspad blijven de fietsstroken gehandhaafd. Hiermee blijft een logische overgang behouden tussen het fietsen op de rijbaan en het tweerichtingen verplichte fiets/bromfietspad.

De voorrang van het verkeer op het Hoendiep op de U.T Delfiaweg wordt opgeheven. Hierdoor wordt automatisch de gedragsregel in 30 km gebieden van toepassing waarbij ‘bestuurders voorrang dienen te verlenen aan bestuurder die van rechts naderen’. Op het kruispunt Kerkstraat – Hoendiep verdwijnen ook de voorrang van het verkeer op het Hoendiep op bestuurders op Kerkstraat/ Zuiderweg.

Op het Hoendiep tussen Kerkstraat en westelijke aansluiting Vierverlatenweg komt ook een 30 km/ uur zone op circa 70 meter ten oosten van de westelijke aansluiting met Vierverlatenweg die in oostelijk richting aan sluit op de 30 km/ uur zone Hoendiep, Zuiderweg en U.T. Delfiaweg

In de Kerkstraat komt een 30 km/ uur zone op een punt ten zuiden van de tunnel Vierverlatenweg die in zuidelijke richting aan sluit op de 30 km/ uur zone Hoendiep, Zuiderweg en U.T. Delfiaweg.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen

Klik hier voor meer informatie: de volledige tekst met de tekeningen en het Politieadvies voor de herinrichting

 

Reacties