510 euro voor kunstwerk Hoogkerk

20 mei 2019Categorie: Algemeen

Op 15 mei vond de uitreiking plaats van de Rabobank Clubkas Campagne. Namens de Kunstcommissie Hoogkerk waren Ben Oost en Els Zuidema aanwezig. De avond werd ingeleid met een welkomstwoord van Bert Roman (directievoorzitter Rabobank Stad en Midden Groningen). Erben Wennemars gaf invulling aan de daadwerkelijke prijsuitreiking. Hij begon de avond door duidelijk te maken dat je als sporter altijd wil winnen. Dat was altijd zijn streven. Na zijn periode als topsporter kwam er een kantelmoment. Hij kwam tot de slotsom dat het veel belangrijker is dat je door een duidelijke doelstelling je doel nastreeft en dat je dat als vereniging of als stichting samen doet. Dat geeft energie legde hij uit!

Na deze inleiding werden de prijzen in vier categorieën (prijzengroepen) per groep zichtbaar. Per categorie mochten de deelnemers de aan hen overhandigde envelop openen, waarin de prijs stond vermeld en het aantal personen die hun stem hadden uitgebracht op de deelnemende vereniging of stichting. Ook wij openden de envelop waarin we met een uiterst tevreden blik de geldprijs van € 510,00 vermeld zagen staan. Dit bedrag is door 72 stemmers tot stand gekomen.

Met trots kunnen we constateren dat bewoners van Hoogkerk het Kunstwerk op de rotonde een warm hart toedragen! Wij zijn als Kunstcommissie Hoogkerk de bewoners hiervoor heel dankbaar en willen hen heel erg bedanken voor hun steun. De avond werd in een gezellige sfeer op gepaste wijze afgesloten.

Donaties
Wilt u doneren voor het kunstwerk op de rotonde van de Zuiderweg? Dat kan via NL03RBRB0706625579, Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk, o.v.m. van kunstwerk rotonde. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! De hele maand mei kunt u bij Poiesz Hoogkerk uw statiegeldbonnen inleveren ten behoeve van het kunstwerk. U kunt uw statiegeld bon deponeren in de daarvoor bestemde bus.

Foto: Rabobank. Els Zuidema en Ben Oost ontvangen het bedrag van 510 euro.

Reacties