Uitvoering 30 km-zone Kerkstraat start eind november

16 november 2018Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

De werkzaamheden voor uitbreiding van 30 km per uur op de Kerkstraat staan gepland voor realisatie eind november/begin december. Vanuit het centrum van Hoogkerk gezien wordt het 30 km regiem uitgebreid tot net ten zuiden van de begraafplaats. De uitbreiding van 30 km per uur op deze weg is een TOP-3 project van de VWH wat goedkeuring heeft gekregen van de gemeente. De realisatie van 30 km per uur iets noordelijker op de Leegeweg is uitgesteld tot na de vorstperiode. Binnen de huidige planning zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het voorjaar van 2019. Wel loopt er een formeel bezwaar bij de bezwarencommissie over de voorgestelde 30 km per uur maatregelen in de Leegeweg. Afhankelijk van de uitkomst daarvan koppelt de gemeente de plannen voor de Leegeweg terug aan de VWH en omwonenden.

Reacties